ΚΟΕ ΠΚ: Μικρή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος το Δεκέμβριο


 Διαβάστε επίσης Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του ΧΑΚ και Τι λέει η Τράπεζα Κύπρου για αξιόγραφα και κέρδη


Η αύξηση του ΔΟΣ, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου, οφείλεται σε καλυτέρευση του κλίματος σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες λόγω αυξημένης ζήτησης το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και ευνοϊκότερων εκτιμήσεων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ζήτησης. Ωστόσο, το κλίμα μεταξύ των καταναλωτών κατέγραψε περαιτέρω επιδείνωση.

Παρά τη μικρή άνοδό του, ο ΔΟΣ παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με το ΚΟΕ, “αντικατοπτρίζοντας την απώλεια εμπιστοσύνης στην οικονομία και τη μεγάλη αβεβαιότητα από την οποία διακατέχονται επιχειρηματίες και νοικοκυριά”.

Το ΚΟΕ σημειώνει ότι η παραμονή του ΔΟΣ σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κατά τους τελευταίους μήνες, προδιαγράφει συνέχιση της ύφεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του ΚΟΕ, στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.

Το Δεκέμβριο, σύμφωνα με το ΚΟΕ, “περισσότερες επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικά τη ζήτηση και την απασχόληση τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ θετικότερες είναι και οι εκτιμήσεις τους για την αναμενόμενη ζήτηση τους επόμενους τρεις μήνες”.

Αντίθετα, περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αξιολόγησαν δυσμενέστερα την οικονομική τους κατάσταση το τελευταίο τρίμηνο.

Επίσης, αναφέρει το ΚΟΕ στην έρευνα του, το Δεκέμβριο λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναμένουν μείωση στην απασχόληση και ταυτόχρονα προγραμματίζουν λιγότερες μειώσεις στις τιμές πώλησης το επόμενο τρίμηνο.

Οσον αφορά στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με την έρευνα,το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε σε σύγκριση με το Νοέμβριο, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις παρατήρησαν αύξηση των πωλήσεων το τελευταίο τρίμηνο, ενώ λιγότερες δήλωσαν ότι διατηρούν αυξημένα αποθέματα”.

“Περισσότερες επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση στις πωλήσεις και στις τιμές τους το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε σχέση με το Νοέμβριο, ελαφρώς λιγότερες επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση στις παραγγελίες προς τους προμηθευτές τους και στην απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες”, προσθέτει το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον τομέα των κατασκευών, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών, συνεχίζοντας όμως να κυμαίνεται σε πολύ αρνητικά επίπεδα.

Σε σχέση με το Νοέμβριο περισσότερες επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικά την οικοδομική τους δραστηριότητα το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και τα υπό εξέλιξη έργα τους (current overall order books), ενώ λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον περασμένο μήνα αναμένουν μείωση στην απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ ελαφρώς περισσότερες επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση στις τιμές πώλησης τους το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση, σύμφωνα με την έρευνα του ΚΟΕ, το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε οριακή βελτίωση σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα, λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.

Συγκριτικά με το Νοέμβριο περισσότερες επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικότερα την παραγωγή τους το τελευταίο τρίμηνο.

Αντίθετα, περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το Νοέμβριο δήλωσαν ότι διαθέτουν αυξημένα αποθέματα τελικών προϊόντων και περισσότερες χαρακτηρίζουν το επίπεδο των συνολικών τους παραγγελιών ως καθόλου ικανοποιητικό.

Παρ’ όλα αυτά, λιγότερες επιχειρήσεις συγκριτικά με τον περασμένο μήνα αναμένουν μείωση στην παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ περισσότερες αναμένουν αύξηση των τιμών πώλησης. Ωστόσο, οι προσδοκίες για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο παρέμειναν στα αρνητικά επίπεδα του Νοεμβρίου, σημειώνει το ΚΟΕ.

Οσον αφορά το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές, η έρευνα του ΚΟΕ κατέδειξε ότι αυτό “σημείωσε περαιτέρω επιδείνωση το Δεκέμβριο”, ενώ οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την οικονομική τους κατάσταση τον τελευταίο χρόνο “παρέμειναν στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον περασμένο μήνα. Δυσμενέστερες είναι οι εκτιμήσεις τους για την οικονομική τους κατάσταση τον επόμενο χρόνο”.

“Περισσότεροι καταναλωτές σε σχέση με το Νοέμβριο αξιολογούν αρνητικά την οικονομική κατάσταση της Κύπρου τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οριακή βελτίωση παρουσιάζουν οι προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες”, σημειώνει το ΚΟΕ.

Σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα,περισσότεροι αναμένουν αυξήσεις στις τιμές καταναλωτικών αγαθών τους επόμενους 12 μήνες και ταυτόχρονα περισσότεροι εκτιμούν ότι η ανεργία θα αυξηθεί περαιτέρω τον επόμενο χρόνο”.

Τέλος, στην έρευνα του το ΚΟΕ αναφέρει ότι το Δεκέμβριο του 2012, “λιγότεροι καταναλωτές χαρακτηρίζουν την τρέχουσα στιγμή ως κατάλληλη για αποταμίευση και λιγότεροι δίνουν αυξημένη πιθανότητα στο ενδεχόμενο να αποταμιεύσουν τους επόμενους 12 μήνες”.

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ