Λιλλήκας: Στροφή στην οικονομία της γνώσης


Διαβάστε επίσης, “ΔΗΚΟ : Αμεση δράση για αντιμετώπιση της καλπάζουσας ανεργίας” και “Μαλάς: Σχέδιο Στήριξης ΜμΕ για 2013 – 2015”.


«Η θέση μας είναι ότι το μίγμα της οικονομίας έτσι όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα πρέπει να αλλάξει», ανέφερε ο κ. Λιλλήκας, προσθέτοντας ότι «μια νέα συνιστώσα θα είναι οπωσδήποτε η ενέργεια».  «Βασικός στόχος της προσπάθειας είναι να μετατρέψουμε την Κύπρο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο η παιδεία, η έρευνα και ο παραγωγικός ιστός να είναι προσανατολισμένα στην ένταση γνώσης», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «βασικός δείκτης παρακολούθησης θα είναι το ποσοστό επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία ως προς το ΑΕΠ». Στόχος, είπε, «είναι ο δείκτης αυτός να φθάσει το 1,0% το 2020».

Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας είπε ότι «η αποτυχημένη πολιτική των σπασμωδικών, μεμονωμένων και ασύνδετων μέτρων έχει αποτύχει με οδυνηρά αποτελέσματα για την οικονομία μας». Η στρατηγική η οποία προτείνουμε, πρόσθεσε, «παρουσιάζει μια συνολική προσέγγιση που καλύπτει όλη την «αλυσίδα» ανάπτυξης».

Οι δώδεκα προτάσεις συμπεριλαμβάνουν πρώτα και κύρια την αύξηση της έντασης συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Διαρθρωτικά Ταμεία στο 100% λόγω της ένταξης της Κύπρου στο μηχανισμό στήριξης και την διασύνδεση της ακαδημίας με τη βιομηχανία. Πρέπει, ανέφερε ο κ. Λιλλήκας να γίνει «εμπέδωση του τρίπτυχου ανάπτυξης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: παροχή εκπαίδευσης, εκπόνηση ψηλού επιπέδου έρευνας και προσφορά προς την κοινωνία». 

Την ίδια ώρα, προτείνει όπως η Κύπρος μετατραπεί σε σημείο αναφοράς σε θέματα ενέργειας και ασφάλειας στην Ευρώπη. «Η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα να δώσουν έμφαση στη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών στους συγκεκριμένους τομείς και να ενισχύσουν την προσπάθεια δημιουργίας κέντρων ερευνητικής αριστείας με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της παραγωγής και αξιοποίησης ενεργειακών πόρων και μεταποίησης υδρογονανθράκων καθώς και στους τομείς της ασφάλειας», ανέφερε.

Ο υποψήφιος για την Προεδρία προτείνει επίσης την ενίσχυση της προσπάθειας των κυπριακών ΜΜΕ για να στραφούν σε δραστηριότητες εντάσεως γνώσης. «Η Κυβέρνηση θα προσφέρει φορολογικά κίνητρα στις βιομηχανίες που επενδύουν στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας», είπε, εξηγώντας ότι «το ισόποσο που αντιστοιχεί στην επένδυση στην έρευνα και καινοτομία να φοροαπαλλάσσεται». Ο κ. Λιλλήκας αναφέρθηκε και στην ανάγκη αξιοποίησης των εσόδων των υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ για τη δημιουργία ενός ταμείου για την χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας με έμφαση  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργεια.  

Οι προτάσεις του συμπεριλαμβάνουν την ενεργοποίηση του θεσμού των Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων που είχε λειτουργήσει κατά την διακυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και την ενίσχυση των προσπαθειών του ιδιωτικού τομέα για δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Παράλληλα, προκρίνει τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας καθώς και του διαχειριστικού πλαισίου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας έτσι ώστε μεταξύ άλλων να υπάρχει ενδυνάμωση της συμμετοχής του επιχειρηματικού κόσμου, την ενεργοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για βιομηχανικές περιοχές.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος θεωρεί επίσης ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η διακρατική συνεργασία με το Ισραήλ και επέκτασή της σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και εταιρικών συνεργασιών, καθώς και η εισαγωγή της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Παρών στην παρουσίαση ήταν και εκπρόσωπος του συνδέσμου εταιρειών έρευνας και τεχνολογίας Παναγιώτης Φ ι λ ί μ η ς, ο οποίος και ευχαρίστησε τον κ. Λιλλήκα που άκουσε και ενσωμάτωσε προτάσεις τους στο πρόγραμμά του.

Πηγή ΚΥΠΕ