ΜΟΚΑΣ ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος


Διαβάστε επίσης για την διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Λάρνακα. Διαβάστε ακόμα “Πυρκαγιά σε σχολείο στην Λεμεσό


Ενισχύονται οι δυνατότητες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) αναφορικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μετά και την πρόσφατη υπογραφή σχετικού Συμβολαίου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, την περασμένη Παρασκευή  Γραφείο Προγραμματισμού και ΜΟΚΑΣ υπέγραψαν το Συμβόλαιο Έργου για τη χρηματοδότηση του έργου «Ενδυνάμωση της ικανότητας της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης να διερευνά υποθέσεις αναφορικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας 2009-2014.

Κυριότερος στόχος του Έργου, όπως αναφέρεται, είναι η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής και των λογισμικών συστημάτων της ΜΟΚΑΣ με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες της ΜΟΚΑΣ με την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και αυτόματη αναγνώριση των συσχετισμών μεταξύ των δεδομένων, πληροφοριών και των υπόπτων.

Σημειώνεται ότι «μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των φορέων παροχής πληροφοριών, αναμένεται να αναπτυχθούν πολιτικές και εργαλεία που απαιτούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τα οποία να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Προστίθεται ότι το Έργο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της Νορβηγίας και της Κύπρου τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Συγκεκριμένα κατά την υλοποίηση του έργου η αντίστοιχη Υπηρεσία της ΜΟΚΑΣ στη Νορβηγία, η οποία είναι η Εθνική Αρχή για την έρευνα και τη δίωξη του Οικονομικού και Περιβαλλοντικού Εγκλήματος θα συμμετάσχει στη διαδικασία με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος κα τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρεται, επιτόπιες επισκέψεις από τα μέλη της ομάδας έργου στη Νορβηγία και κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των δύο Υπηρεσιών, ως επιβεβαίωση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας τους.

Από το Έργο αναμένεται να επωφεληθούν και άλλες υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, τα Τελωνεία και οι Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστικές Αρχές στην Κύπρο, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τη ΜΟΚΑΣ, ενώ το Γραφείο Προγραμματισμού θα διαχειρίζεται το Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου εμπίπτει το Έργο.

Η χρηματοδότηση που θα παρασχεθεί στην Κύπρο για την υλοποίηση του Έργου έχει καθοριστεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη Νορβηγία τον Δεκέμβριο του 2011, καθώς και της Συμφωνίας Προγράμματος που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών στις 5 Δεκεμβρίου 2012.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €1.100.882. Ποσό ύψους €935.750, που αποτελεί το 85% του συνολικού προϋπολογισμού, θα παρασχεθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας, ενώ ποσό ύψους €165.132, που αποτελεί το 15% του συνολικού προϋπολογισμού, θα διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Γιώργος Γεωργίου, εκ μέρους του Διαχειριστή Προγράμματος και η Έυα Ρωσσίδου Παπακυριακού, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ