Ο Πρόεδρος εγκαινίασε το φράγμα Σολέας

Αυτό συνέβη κατά την τέλεση των εγκαινίων του φράγματος Σολέας. Πρόσθεσε ο Πρόεδρος ότι αυτή η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα της αειφόρου διαχείρισης των πόρων με σοβαρότητα, με σύνεση, αλλά και με πολλή υπευθυνότητα.


Διαβάστε επίσης για τη συνέχεια στο σήριαλ με Pimco και γιατί η νέα αναβολή της γεώτρησης από Noble.


«Ιδιαίτερα με την υλοποίηση του σχεδιασμού για τις μονάδες αφαλάτωσης. Η κυπριακή κοινωνία, η οικονομία, ο τουρισμός είναι εξασφαλισμένοι τομείς κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βιώσουμε τις τραυματικές εμπειρίες των περικοπών νερού ή τον κίνδυνο να διψάσουμε»,τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Πρόσθεσε ότι πάγια πολιτική της Κυβέρνησης είναι η πλήρης αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού και ότι οι ολοένα αυξανόμενες ποσότητες του νερού αυτού ενισχύουν σημαντικά το ισοζύγιο, μειώνοντας τα τυχόν ελλείμματα, ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής αλλά και στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Είπε επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να χρησιμοποιεί το διαθέσιμο νερό με σύνεση, αλλά και στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης από νεαρή ηλικία.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε επίσης ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας ήταν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η παρούσα διακυβέρνηση επιτακτική ανάγκη και ότι από το 2008, όταν διαπίστωσε ότι η Κύπρος είχε μείνει χωρίς νερό, προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για να μεταφέρει νερό από την Ελλάδα ώστε να μη διψάσει ο κόσμος, σε μια επιχείρηση που στοίχησε €60 εκ.

«Ακολούθησε λεπτομερής σχεδιασμός για την απεξάρτηση των υδατικών μας αναγκών από τις καιρικές συνθήκες και για τη αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με κεντρικό άξονα τη διασφάλιση ενοποιημένης πολιτικής, έχει προωθηθεί ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αυστηρά εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού», είπε.

Είπε επίσης ότι η αειφόρος ανάπτυξη των υδατικών πόρων υλοποιείται στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής, που απορρέει από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσω συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των πόρων αυτών, με βάση τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης.

Αναφέρθηκε και στις αυξημένες ανάγκες για νερό στο γεωργικό τομέα, αλλά και στην ανάγκη προφύλαξης και διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας που απαιτεί ορθολογική διαχείριση του νερού.

Σημειώνοντας ότι με βάση τα δεδομένα αυτά, ότι το υδατικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένα και αποσπασματικά μέτρα αλλά ολοκληρωμένα, είπε ότι η ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης Υδάτων, που είχε τεθεί ως προτεραιότητα από την Κυβέρνηση, αποτέλεσε ένα μεγάλο άλμα στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του υδατικού δυναμικού το οποίο συμβάλει αποτελεσματικά στην επίλυση πολλών και σύνθετων προβλημάτων συνυφασμένων με τη χρήση του νερού.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του φράγματος Σολέας, είπε ότι αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για άρδευση της ευρύτερης περιοχής Σολέας.

«Με το έργο εκπληρώνεται μια υπόσχεση που δώσαμε πριν από 5 χρόνια στους κατοίκους της Κοιλάδας Σολέας ότι θα φτιάχναμε ως Κυβέρνηση ένα μεγάλο αρδευτικό έργο που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η δημιουργία του φράγματος στη Σολιά υπήρξε ανάγκη και επιδίωξη των κατοίκων για πενήντα σχεδόν χρόνια. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε αυτό που απετέλεσε όνειρο απατηλό για 50 χρόνια για τη Σολιά και τους Σολιάτες», είπε.  

Πρόσθεσε ότι το έργο που εγκαινιάζεται έχει τη δική του σημασία και το δικό του ρόλο στην αειφόρο χρήση του νερού. Η λειτουργία του, είπε, θα έχει πολλαπλά και πολύ σημαντικά οφέλη για την περιοχή της Σολιάς, τόσο σε σχέση με την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της αρδευόμενης κοιλάδας Σολέας όσο και για την προστασία του οικολογικού περιβάλλοντος.

Πρώτη στην Ευρώπη η Κύπρος σε συγκέντρωση μεγάλων φραγμάτων 

Η μικρή Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση σε συγκέντρωση μεγάλων φραγμάτων στο χώρο της Ευρώπης, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης, σε χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του φράγματος Σολέας.

Ο κ. Αλετράρης είπε ότι η Κύπρος απαριθμεί σήμερα 56 μεγάλα φράγματα καταχωρημένα στον κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) και με την αποπεράτωση του φράγματος Σολέας αυτά θα αυξηθούν στα 57, προσθέτοντας ότι “η αποθηκευτική ικανότητα των φραγμάτων αυτών ανέρχεται στα 336 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού περίπου, σε σύγκριση με 6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που ήταν το 1960”.

Επίδοση, σημείωσε, “πραγματικά εντυπωσιακή αν συγκριθεί με άλλες χώρες του μεγέθους και του επιπέδου ανάπτυξης της Κύπρου”.

Αναφερόμενος στα σημερινά αποθέματα στα φράγματα, ο κ. Αλετράρης είπε ότι αυτά ανέρχονται σε 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με ποσοστό πληρότητας 86%, προσθέτοντας ότι τα αντίστοιχα  περσινά ήταν 134 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με ποσοστό πληρότητας 46%.  

“Με την αποπεράτωση του φράγματος Σολέας αναμένεται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων”, ανέφερε και πρόσθεσε ότι στόχος του φράγματος Σολέας “είναι η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, η οποία μέχρι πρόσφατα υποαρδευόταν με εποχιακές εκτροπές του ποταμού”.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, η ορθότερη κατανομή και χρήση του νερού που θα προκύψουν, καθώς και η μείωση των απωλειών κατά τη διανομή αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικότερων μεθόδων άρδευσης θα συμβάλουν τα μέγιστα στην εξοικονόμηση νερού. Επιπλέον, θα βελτιώσουν την απόδοση του γεωργικού τομέα και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ