Πυρά κατά διοικητή Κ.Τ. από Αβέρωφ και Νικόλα

 

Η Ανακοίνωση Αβέρωφ Νεοφύτου

Στις 27 Δεκεμβρίου 2012, η Τράπεζα Κύπρου προέβη σε ανακοίνωση στην οποία προειδοποιεί πως τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος για το 2012 αναμένεται να σημειώσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2011. Πάντα, κατά την Τράπεζα Κύπρου, «η απόκλιση αυτή οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων (ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων στα πλαίσια του ελέγχου της PIMCO) όπως και μειωμένα λειτουργικά έσοδα. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, θα επηρεαστούν αρνητικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος».

Σήμερα, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε τα ακόλουθα: «που και πολλές φορές εξηγήσαμε, εκείνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις δεν περιλαμβάνονται στις επισφάλειες των πιστωτικών ιδρυμάτων και, ως εκ τούτου, δεν επαυξάνουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος».

Όπως κάποιος μπορεί να αντιληφθεί, δεν μπορούν και οι δύο πιο πάνω δηλώσεις να είναι ορθές γιατί η μια αντικρούει την άλλη. Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει πως τα αυστηρότερα κριτήρια θα επηρεάσουν αρνητικά τους δείκτες της κεφαλαιακής της επάρκειας, ενώ ο ΔΚΤ δηλώνει πως οι αλλαγές στον υπολογισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν θα αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες των τραπεζών.

Τα σχόλια περιττεύουν.

Η Ανακοίνωση Νικόλα Παπαδόπουλου

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας στις σημερινές του δηλώσεις, σχετικά με τη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος και την ευρύτερη κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, δυστυχώς προέβη σε μια μονόπλευρη και κομματική ανάλυση των λόγων που οδήγησαν τη χώρα μας στη χρεοκοπία.

Ο κ. Δημητριάδης θεωρεί, ακλουθώντας πιστά τη γνωστή κομματική γραμμή ότι «για όλα φταίνε οι τράπεζες και η Κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα», ότι ο μόνος λόγος που η χώρα μας προσέφυγε στο μηχανισμό στήριξης ήταν το ότι οι Κυπριακές τράπεζες παρουσίασαν μια λανθασμένη εικόνα για τις κεφαλαιουχικές τους ανάγκες το 2012.

Δηλαδή με άλλα λόγια ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και μια καλή πρωία το 2012 ανακαλύψαμε ότι είχαν πρόβλημα οι κυπριακές τράπεζες και έτσι καλέσαμε την Τρόικα για να μας σώσει…

Με όλο το σεβασμό δεν μας τα λέει καλά ο Διοικητής ή τουλάχιστον δεν λέει όλη την αλήθεια.

Για παράδειγμα ο κ. Δημητριάδης εσκεμμένα,

• Παραγνωρίζει ότι τον Οκτώβριο του 2011 ο κ. Χριστόφιας χωρίς να συμβουλευτεί κανένα και χωρίς να ζητήσει βοήθεια  φόρτωσε στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα €4.2 δις με το κούρεμα του Ελληνικού χρέους,

• Παραγνωρίζει ότι η Κυβέρνηση Χριστόφια αύξησε μέσα σε πέντε χρόνια το δημόσιο χρέος της Κύπρου κατά €8 δις, δηλαδή δανείστηκε όσα δανείστηκαν όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις μαζί από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διπλασιάζοντας έτσι το δημόσιο χρέος μέσα σε πέντε χρόνια (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η στήριξη των τραπεζών),

• Ξεχνά ότι και τον Δεκέμβρη του 2011 πηγαίναμε και πάλι για στάση πληρωμών αλλά τότε φανήκαμε τυχεροί επειδή μας δάνεισε η Ρωσία €2.5 δις.  Εκεί που φανήκαμε άτυχοι ήταν ότι κάποιοι νόμιζαν ότι με αυτό το δάνειο θα έβγαζαν τις προεδρικές εκλογές χωρίς να πάρουν μέτρα…,

• Του διαφεύγει ότι όλες ανεξαιρέτως οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των τελευταίων χρόνων, ως επίσης και όλες οι εκθέσεις υποβαθμίσεων της Κυπριακής οικονομίας των οίκων αξιολόγησης, παραπέμπουν στα διαρθρωτικά προβλήματα της Κυπριακής οικονομίας ως επίσης και στην αναξιοπιστία αυτής της Κυβέρνησης να τα αντιμετωπίσει, ως τους βασικούς λόγους των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα,

• Αγνοεί ότι το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης του δημόσιου χρέους του Υπουργείου Οικονομικών προειδοποιούσε από το 2011 ότι με τον ριψοκίνδυνο τρόπο με τον οποίο δανειζόταν η Κυβέρνηση Χριστόφια, θα οδηγούμασταν αργά ή γρήγορα στο μηχανισμό στήριξης,

Τέλος ψεύδεται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας όταν ισχυρίζεται ότι οι νέες παραδοχές, εκτιμήσεις και προβλέψεις για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, ως επίσης και οι νέες παραδοχές, εκτιμήσεις και προβλέψεις που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα δεν επαυξάνουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες των τραπεζών,   

Υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος να αποδείξει ο Διοικητής αν λέει πράγματι την αλήθεια.  Μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα τις προβλέψεις, τις παραδοχές  και τις εκτιμήσεις που έχει ήδη συμφωνήσει με την Τρόικα για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα οι οποίες αποτελούν μέρος του μνημονίου και οι οποίες έχουν ήδη ζητηθεί από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Αυτές οι παραδοχές, προβλέψεις και εκτιμήσεις, κάποιες εκ των οποίων ο ίδιος έχει εισηγηθεί, δυστυχώς έχουν οδηγήσει το ποσό στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα σε τέτοια επίπεδα που το δημόσιο χρέος της χώρας μας θα καταστεί μη-διαχειρίσιμο.

Αν δεν αλλάξουν αυτές οι παραδοχές, εκτιμήσεις και προβλέψεις και αν δεν περιοριστεί το ποσό στήριξης των τραπεζών και του συνεργατισμού τότε τίποτα δεν μπορεί ν’αποτρέψει τις ιδιωτικοποιήσεις, την καταστροφή της εικόνας της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικού κέντρου και τη χρεοκοπία της Κυπριακής οικονομίας η οποία θα οδηγήσει και σε άλλα μνημόνια και σε επιπρόσθετα μέτρα.