Στο 1,69% το επιτόκιο Λαϊκής για Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2008

Και αυτό με βάση τις πρόνοιες του Όρου 5.3.6 του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2008 για τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Έκδοσης 2008 (ΛΑΙΚΑ).


Διαβάστε επίσης για τη ρίξη στη Βουλή για τα ακίνητα και τι είπαν ΑΗΚ και ΚΡΕΤΥΚ για το Φυσικό Αέριο.


Σε σημερινή (17/01) ανακοίνωση η Τράπεζα αναφέρει ότιλειτουργεί κάτω από καθεστώς που υπαγορεύεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και υπόκειται στις σχετικές απαγορεύσεις πληρωμής τόκων σε σχέση με κεφάλαια”.

Αναφέρει επίσης ότι “το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα 2012 (που εκδόθηκε με βάση τους περί της Διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμους) περιλαμβάνει όρους απαγόρευσης πληρωμής τόκου σε σχέση με κεφάλαια που δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας”. 

Πηγή: ΚΥΠΕ