Στο 18% αυξάνεται τη Δευτέρα ο ΦΠΑ

 


Διαβάστε επίσης, “Moody’s: Στο 50% η πιθανότητα “κουρέματος” κυπριακού χρέους” και “Ρεν: Δεν συζητάμε “κούρεμα” για την Κύπρο”.


Διευκρινίζεται πως η αύξηση δεν επηρεάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάγονται, με βάση τη νομοθεσία του ΦΠΑ, στους μειωμένους συντελεστές 5% ή 8% ή στο μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.  

Σύμφωνα με Γνωστοποίηση του Εφόρου που εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 22 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2011 (ΚΔΠ 259/2004), υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ οφείλουν, μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησης τους, την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης τους, η οποία περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν την απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο έξι ετών.

Πηγή ΚΥΠΕ