Στο 18% ο ΦΠΑ – Καταιγίδα αυξήσεων

Πρόκειται για την δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ μέσα σε διάστημα 9 μηνών καθώς την 1η Μαρτίου του 2012 είχε αυξηθεί από το 15% στο 17%. Ρεύμα, νερό, αποχετευτικό, σκύβαλα, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο παίρνουν την ανιούσα.


Διαβάστε επίσης για τις μεταρρυθμίσεις που υποσχεθήκαμε αλλά ακόμη ούτε που ξεκίνησαν.


Στα καύσιμα η αύξηση, (για όσους δεν την ενσωμάτωσαν ήδη) θα είναι από 1,25 σεντ/λίτρο ως 1,5σεντ/λίτρο ανάλογα με το είδος καυσίμων.

Στο γάλα η αύξηση που έχει ήδη γίνει γνωστή αγγίζει τα 9 σεντ.
το κτίσιμο της αύξησης τιμής φρέσκου γάλακτος:

ΠΟΑ – Αύξηση τιμής νωπού γάλακτος λόγω αύξησης ζωοτροφών 4 σεντ
ΠΟΑ – Αύξηση τιμής νωπού γάλακτος λόγω συμβολαίου 1.8 σεντ
Αναπροσαρμογή τιμής λόγω λιποπεριεκτικότητας και πρωτεϊνών 1 σεντ
Σύνολο εκπτώσεων πελατών πάνω στις αυξήσεις του ΠΟΑ 1.36 σεντ
Αύξηση γαλακτοβιομηχανίας για κάλυψη εξόδων (ΑΗΚ, πετρέλαιο, συσκευασίες) 0.84 σεντ

«Μάχη» θα δοθεί για την τιμή του ρεύματος με την ΡΑΕΚ να ζητά μειώσεις και το ΔΣ του ημικρατικού οργανισμού αυξήσεις.  Πάντως η κάθετη αύξηση στο κόστος των καυσίμων αλλά και το 1% επιπρόσθετος ΦΠΑ, δείχνουν πως η αύξηση για την ίδια κατανάλωση του προηγούμενου δίμηνου και του παρόντος διμήνου, είναι της τάξης του 5,1%.