Θετικός ο απολογισμός του Υπ. Συγκοινωνιών επί Προεδρίας ΕΕ

 


Διαβάστε επίσης, “Ο ΥΠΕΞ του Ομάν έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο” και “Πάφος: Στο «σφυρί» οχήματα της δημόσιας υπηρεσίας”.


Παρουσιάζοντας σήμερα σε διάσκεψη Τύπου τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο κ. Φλουρέντζου είπε ότι το Υπουργείο διαχειρίστηκε θέματα που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

«Έχουμε συνδράμει», ανέφερε, «στην υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών στόχων και παράλληλα έχουν δημιουργηθεί σημαντικές αλυσιδωτές θετικές προεκτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη» των τομέων των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών και στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στην Διακήρυξη της Λεμεσού, με την οποία, όπως είπε, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να επαναπροσδιορίσει την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ. «Η Διακήρυξη της Λεμεσού αποτελεί ορόσημο για τον τρόπο που θα πρέπει να προωθήσουμε τις θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες για να συμβάλουμε ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, αξιοποιώντας πλήρως το θαλάσσιο πλούτο και τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που απορρέουν από τις θάλασσες μας», ανέφερε ο Υπουργός Συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Κυπριακή Προεδρία επιδίωξε με επιτυχία τη σύζευξη δύο κεντρικών πολιτικών της ΕΕ –του Ψηφιακού Θεματολογίου και των Μεταφορών-  με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων που θα συμβάλουν στην ελεύθερη χρήση πληροφοριών και δεδομένων ως βασικών στοιχείων στις ευφυείς μεταφορές και στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και την πολυτροπικότητα εντός και μεταξύ πόλεων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο, στη βάση των συμβιβαστικών προτάσεων της Προεδρίας, επί της νομοθετικής πρότασης που συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας των αερολιμένων της ΕΕ, ενώ σημείωσε και τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Υπουργοί Μεταφορών, «μέσα από τις επίπονες προσπάθειες της Προεδρίας», επί της δέσμης μέτρων ενσωμάτωσης των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας στο κοινοτικό δίκαιο.

Είπε επίσης ότι το Συμβούλιο ενέκρινε Πολιτική Συμφωνία σε σχέση με την πρόταση Κανονισμού που αφορά τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφος) και κατέληξε επίσης σε Γενική Προσέγγιση για τον περιοδικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους. 

Συμπεράσματα Συμβουλίου υιοθετήθηκαν και σχετικά με την Εξωτερική Πολιτική Αερομεταφορών της ΕΕ, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί τη βάση για αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο, ανέφερε ο κ. Φλουρέντζου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Συγκοινωνιών, επί Κυπριακής Προεδρίας, επιτεύχθηκε πρόοδος σχετικά με τη σύσταση Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», που αποσκοπεί στη βελτίωση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Υποδομών και σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για τη διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση και την εμπορική εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης.

Ο κ. Φλουρέντζου ανέφερε στη συνέχεια ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών είχε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία των απαραίτητων για τη διεξαγωγή της Προεδρίας υποδομών, στη διακίνηση των συνέδρων και στην προώθηση της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών Αλέκος Μιχαηλίδης, το Υπουργείο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνταν για την επιτυχή διοργάνωση των Υπουργικών και άλλων συναντήσεων, όπως το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» και η Αίθουσα Εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, συνολικά 44 κυβερνητικά οχήματα διατέθηκαν για τις μετακινήσεις των Υπουργών, Επιτρόπων και άλλων αξιωματούχων που επισκέφθηκαν την Κύπρο, 2.500 άτομα μεταφέρθηκαν από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου κατά τις Άτυπες Υπουργικές Συναντήσεις, ενώ όσον αφορά τις άλλες 200 συναντήσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου, εξυπηρετήθηκαν περίπου 15.000 σύνεδροι και έγιναν γύρω στις 85.000 μετακινήσεις προσώπων.

Αθρόα ήταν η προσέλευση επισκεπτών στις 6 εκθέσεις που διοργάνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την προβολή της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης. Συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν οι Εκθέσεις «Αρχαία Κύπρος: Διάλογοι Πολιτισμών» στα Βασιλικά Μουσεία Τέχνης και Ιστορίας στις Βρυξέλλες, “Η Κύπρος μεταξύ του Βυζαντίου και της Δύσης, 4ος έως 16ος αιώνας” στο Μουσείο του Λούβρου,  “Κύπρος, το Νησί της Αφροδίτης” στη Ρώμη, “City of Gold: The Archaeology of Polis Chrysochous, Cyprus” στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, “anThrOPOS: Πρόσωπα της Κύπρου ανά τους Αιώνες” στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Κυπριακού Μουσείου.

Πηγή ΚΥΠΕ