Τι λέει η Τράπεζα Κύπρου για αξιόγραφα και κέρδη


Διαβάστε επίσης για το τέλος στην απεργία των πρατηριούχων και για τη νέα εποχή στις υπεραγορές “Ορφανίδης”.


Η Ανακοίνωση για Διευκρίνιση για Προειδοποίηση Κερδοφορίας: 

Το  Συγκρότημα  της  Τράπεζας  Κύπρου  μετά  από  γραπτή  υπόδειξη  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  διευκρινίζει  τα  ακόλουθα  σε  σχέση  με  την  ανακοίνωση  ημερομηνίας  27/12/2012

Οι  αυξημένες  προβλέψεις  για  απομείωση  δανείων  για  ολόκληρο  το  έτος  2012,  ήταν αποτέλεσμα και  την  Ελλάδα  που  ερμηνεύονται,  πρώτον,  σε  μείωση  της  αξίας  εξασφαλίσεων  και δεύτερο,  στην  ικανότητα  των  δανειοληπτών  να  εξυπηρετούν  τις  υποχρεώσεις  τους  προς τις τράπεζες.

Στο  πλαίσιο  του  διαγνωστικού  ελέγχου  της  PIMCO,  η  τράπεζα  προχώρησε  με  την  επικαιροποίηση  των  εκτιμήσεων  των  υποθηκευμένων  ακινήτων,  διαδικασία  η  οποία  ούτως  ή  άλλως  απαιτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  για  την  κεφαλαιακή  επάρκεια  και την ανάγκη για αυξημένες προβλέψεις.

Σχετικά με το θέμα των Αξιογράφων η Τράπεζα Κύπρου Αναφέρει:

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διευθέτηση του θέματος των Αξιογράφων, η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, μετά από δική της πρωτοβουλία, συναντήθηκε την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, με την οποία αντάλλαξε απόψεις για το χειρισμό των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών του θέματος.

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου και μελών του Συνδέσμου μετά τη συνάντηση, η Τράπεζα Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει ότι:

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης, στο οποίο κατέληξε η πολιτεία με την Τρόικα, οι οποίες καθορίζουν ότι πριν την παραχώρηση οποιασδήποτε κρατικής στήριξης στον τραπεζικό κλάδο, όλα τα αξιόγραφα πρέπει να μετατραπούν σε μετοχές καθώς και τρόποι απάμβλυνσης των επιπτώσεων για τους κατόχους αξιογράφων. 

Παρόλο που στη συνάντηση δεν υπήρξε οποιαδήποτε οριστική προσέγγιση σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης του θέματος, εντούτοις ανταλλάγηκαν απόψεις για κάποιες ιδέες που είχαν τεθεί στο τραπέζι στο παρελθόν, για τις οποίες τόσο η Τράπεζα όσο και η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου ανέλαβαν να επανέλθουν με τυχόν νέες απόψεις.

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου έχει ήδη ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση κοινής συνάντησης με το Υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για συζήτηση του όλου θέματος. Στόχος της κοινής συνάντησης θα είναι να καταλήξει σε ένα σχέδιο το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης των αρμόδιων αρχών και θα συνάδει με τους Κανόνες Κρατικής Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού αυτό προταθεί στους κατόχους αξιογράφων.

Οι λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους και αφού ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. Το Σχέδιο θα υπόκειται σε έγκριση από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.