Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε νέα Δήλωση Δασικής Πολιτικής


Διαβάστε επίσης, “ΔΗΚΟ: Ο Λιλλήκας καπηλεύεται το όνομα του Τάσσου Παπαδόπουλου” και Στεφάνου: “Να σταματήσει ο πόλεμος για ξέπλυμα”.


Μετά τη λήξη της συνεδρίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου προέβη στην ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα τη νέα Δήλωση Δασικής Πολιτικής. Η πρώτη Δήλωση Δασικής Πολιτικής στη νεότερη ιστορία υιοθετήθηκε το 1950, επαναβεβαιώθηκε το 1960 μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και ήταν σε ισχύ μέχρι το 2002 όταν υιοθετήθηκε νέα Δήλωση Δασικής Πολιτικής.

Η αναθεώρηση και αντικατάσταση της Δήλωσης του 2002 κρίθηκε αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας σε σχέση με τα Δάση και την ανάγκη για ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή Δασική Πολιτική.

Η νέα Δασική Πολιτική βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών, της ενιαίας διαχείρισης του δασικού οικοσυστήματος και της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Το νέο όραμα για τα δάση της Κύπρου είναι η διατήρηση, προστασία, επέκταση, βελτίωση και αειφόρος διαχείριση των δασικών πόρων και του πρασίνου, γενικότερα, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων, τις ανάγκες και προσδοκίες της κοινωνίας, καθώς και τις διεθνείς τάσεις έτσι ώστε τα δάση και το πράσινο να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατό κατάσταση και να διασφαλίζεται ισορροπημένα το μέγιστο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος για τις σημερινές και μέλλουσες γενιές.

Η νέα Δήλωση Πολιτικής καθορίζει τους ακόλουθους 13 σκοπούς:

1.     Διατήρηση των δασών και των δασωδών εκτάσεων

2.     Προστασία των δασών

3.     Βελτίωση και επέκταση των δασών και του πρασίνου

4.     Προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της συνεισφοράς των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

5.     Προστασία της βιοποικιλότητας, του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς

6.     Ενίσχυση της δασικής αναψυχής και του τουρισμού

7.     Προσφορά εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών περιοχών

8.     Ενίσχυση του προστατευτικού ρόλου των δασών και της συμβολής τους στην αντιμετώπιση της απερήμωσης

9.     Παραγωγή ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων

10.  Ενίσχυση της δασικής εκπαίδευσης και της διαφώτισης και προαγωγή της δασικής έρευνας

11.  Κατασκευή και βελτίωση έργων υποδομής

12.  Ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή δασική πολιτική

13.  Βελτίωση και ενίσχυση του πλαισίου της πολιτικής, καθώς και του διοικητικού και θεσμικού πλαισίου».