Τρ. Κύπρου: Λύση για τα αξιόγραφα πάνω σε συνεργασία

 

Στόχος της κοινής συνάντησης θα είναι να καταλήξει σε ένα σχέδιο το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης των αρμόδιων αρχών και θα συνάδει με τους Κανόνες Κρατικής Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού αυτό προταθεί στους κατόχους αξιογράφων.

Οι λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους και αφού ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. Το Σχέδιο θα υπόκειται σε έγκριση από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Απαντώντας σε όσα είχε δηλώσει ο Σύνδεσμος των κατόχων αξιογράφων μετά την συνάντηση που έγινε στις 2 Ιανουαρίου, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι «Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης, στο οποίο κατέληξε η πολιτεία με την Τρόικα, οι οποίες καθορίζουν ότι πριν την παραχώρηση οποιασδήποτε κρατικής στήριξης στον τραπεζικό κλάδο, όλα τα αξιόγραφα πρέπει να μετατραπούν σε μετοχές καθώς και τρόποι απάμβλυνσης των επιπτώσεων για τους κατόχους αξιογράφων». 

«Παρόλο που στη συνάντηση δεν υπήρξε οποιαδήποτε οριστική προσέγγιση σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης του θέματος, εντούτοις ανταλλάγηκαν απόψεις για κάποιες ιδέες που είχαν τεθεί στο τραπέζι στο παρελθόν, για τις οποίες τόσο η Τράπεζα όσο και η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου ανέλαβαν να επανέλθουν με τυχόν νέες απόψεις».