Τυφώνα αντιδράσεων φέρνει η φοροκαταιγίδα στα ακίνητα


Διαβάστε επίσης, Κάτω από τα €9 δις η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και Εκτός “Μαύρης Λιστάς” της Ρωσίας η Κύπρος.

 


Η πιο μεγάλη ανατροπή είναι ότι οι συντελεστές ισχύουν για το σύνολο της αξίας των ακινήτων που έχει ένας ιδιοκτήτης και όχι κλιμακωτά. Με άλλα λόγια ο φόρος είναι οριζόντιος. Οι αξίες παραμένουν με βάση τις τιμές του 1980

Πιο αναλυτικά:

Αξίες                                   (%)           Φόρος

0 – 40.000                            0%          € 0

40.001 – 120.000                  0,4%       € 160 – € 480

120.001 – 170.000                0,8%       € 960 – € 1.360

170.001 – 300.000                1,2%       € 2.040 – € 3.600

300.001 – 500.000                1,5%       € 4.500 – € 7.500

500.001 – 1.000.000             1,8%       € 9.000 – € 18.000

Άνω του 1εκ. ευρώ                  2%         Από € 20.000 και άνω

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισπράξει 120εκ. ευρώ αλλά θα είναι ικανοποιημένη ακόμη και με 90εκ. ευρώ αν καταφέρει να εισπράξει. Ουσιαστικά 16.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν συνολικούς φόρους σχεδόν 100εκ. ευρώ. 

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η κυβέρνηση (επισυνάπτονται), το 76,90% όλων των ιδιοκτητών ακινήτων θα συνεχίσει να μην καταβάλλει φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και το 18,6% θα πληρώνει φόρο μέχρι €480. 

Η φορολογία επηρεάζει κυρίως τους μεγάλους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το υπόλοιπο 4,5% των ιδιοκτητών, κάπου 16 χιλ. ιδιοκτήτες, θα πληρώσουν μέσο φόρο €6 χιλ. για το 2013, δηλαδή κάπου €100 εκ. 

Το παρόν νομοσχέδιο δεν έχει καμία εξαίρεση για άτομα που είναι άνεργα ή για επιχειρήσεις που είναι στο όριο της κλεισίματος.