(Ξανά)ρωτά για την περιουσία του Αναστασιάδη το ΑΚΕΛ


Διαβάστε επίσης για τη Γερμανία που “λυγίζει” στη βοήθεια της Κύπρου και για το ναι της Ρωσίας προς την Κύπρο.


Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης δήλωσε πως «αναμένουμε ότι ο κ. Αναστασιάδης, στα πλαίσια της διαφάνειας την οποία επαγγέλλεται και την οποία απαιτούν οι πολίτες, θα απαντήσει αυτή τη φορά στα ερωτήματα που θέσαμε και δεν θα συνεχίσει να ποιεί τη νίσσαν»

Ο κ. Λουκαϊδης δήλωσε σήμερα πως «ο κ. Αναστασιάδης και το επιτελείο του δεν αντέδρασαν στις παρατηρήσεις μας και δεν απάντησε καθόλου στα εύλογα ερωτήματα που θέσαμε με αφορμή τη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων. Η περίεργη σιωπή του κ. Αναστασιάδη, μας αναγκάζει να επανέλθουμε με τα αρχικά ερωτήματα, τα οποία θέτει ο κάθε πολίτης πιστεύουμε, αλλά και για να προσθέσουμε καινούργια, κατόπιν λεπτομερέστερης μελέτης της δήλωσης που έδωσε στη δημοσιότητα», πρόσθεσε.

Ο κ. Λουκαϊδης επανέλαβε τα ερωτήματα που τέθηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Αναστασιάδη, ενώ αναφέρθηκε και σε πρόσθετα ερωτήματα, που όπως ανέφερε προκύπτουν.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε διερωτήθηκε αν υπάρχει μεθοδολογία μέσα από την οποία ένας ελεγκτικός οίκος μπορεί να πιστοποιήσει ότι η κατάσταση περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε προσώπου είναι αληθινή, με ποιό τρόπο η κατάσταση που ετοιμάστηκε παρουσιάζει ή αιτιολογεί την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), γιατί δεν παρουσιάζονται τα έξοδα του κ. Αναστασιάδη και γιατί δεν γίνεται αναφορά στη βάση ετοιμασίας της κατάστασης περιουσιακών στοιχείων, εάν δηλαδή ετοιμάστηκε με την αρχή ιστορικού κόστους ή της τρέχουσας αξίας;

Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία διερωτήθηκε γιατί δεν υπάρχει σημείωση στην οποία να αναλύεται το ποσό των καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα ώστε να φαίνεται που υπάρχουν καταθέσεις, γιατί το αυτοκίνητο Mercedes S430 παρουσιάζεται σε “σημερινή αξία” ενώ τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές και η ακίνητη ιδιοκτησία, σε τιμή κτήσης, γιατί το αυτοκίνητο Audi Α8 το οποίο αγοράστηκε το 2012 περιλαμβάνεται στην κατάσταση περιουσίας του 2011.

Επίσης γιατί δεν δίνονται τα στοιχεία, που δίνονται για την υπόλοιπη ακίνητη ιδιοκτησία, για το χωράφι στην Παλώδια και γιατί δεν παρουσιάζονται στην κατάσταση οι μετοχές που στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών φέρεται να κατέχει ο κ. Αναστασιάδης, τουλάχιστον μέχρι το 2011, σε άλλες δυο εταιρείες που είναι η “Revolution” και η “Imperium properties”;

Αναφορικά με τα εισοδήματα, ο κ. Λουκαϊδης διερωτήθηκε γιατί δεν παρουσιάζεται το ποσό των τόκων εισπρακτέων από τις καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα ύψους 0,7 εκατομμυρίων ευρώ και γιατί δεν παρουσιάζονται μερίσματα από τις μετοχές σε δημόσιες εταιρείες,

Πηγή: ΚΥΠΕ