Γ. Βασιλείου: Eισηγείται μέτρα για το χρηματοοικονομικό τομέα

 


Διαβάστε επίσης, “Live Βγενόπουλος: «Γι’ αυτό η μήνυση στην Κυπριακή Δημοκρατία» (vid)” και Στεφάνου: “Να σταματήσει ο πόλεμος για ξέπλυμα”.


Τα συμπεράσματα μελέτης για τη σημασία καιτην ανάγκη ενίσχυσης του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο, τα οποία περιλαμβάνουν σειρά εισηγήσεων για ενίσχυση του προφίλ της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο, παρουσίασε σήμερα ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου.

Η μελέτη διεξήχθη με πρωτοβουλία του ίδιου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, πρωτοβουλία, η οποία είχε αναληφθεί το Μάρτιο του 2012 σε συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Κίκη Καζαμία, με σκοπό να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της δημόσιας υπηρεσίας και άλλων εμπλεκομένων φορέων, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διευκόλυνση της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ξένων επενδυτών στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου ο κ. Βασιλείου, βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η Κύπρος παραμένει μεν ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα για εταιρείες με διεθνείς δραστηριότητες (ΕΔΔ), δεν έχει, όμως, πλέον τον πρωτοποριακό ρόλο που κάποτε είχε.

Η μελέτη συμπεραίνει δε πως ιδίως τον τελευταίο καιρό η Κύπρος αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίες λόγω απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών και αυτοματοποίησης του λογισμικού συστήματος είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ΕΕΔ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα η μελέτη εισηγείται την άμεση προώθηση σειράς διαρθρωτικών αλλαγών με στόχο τη γρήγορη και άμεμπτη εξυπηρέτηση των ΕΕΔ που λειτουργούν στην Κύπρο, την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των θεμάτων σχετικά με τη φορολογία των ΕΔΔ που θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, και στην αύξηση των κρατικών εσόδων, τη συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό και σε συνέχεια την προώθηση υιοθέτησης των σχετικών νομοσχεδίων καθώς και συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας με όσον το δυνατό περισσότερες χώρες παγκοσμίως, αποτελεσματικό έλεγχο της προσφοράς υπηρεσιών προς τις ΕΔΔ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να προστατευτεί το κύρος της Κύπρου, ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου με τη δημιουργία Υφυπουργείου ή ανάλογης Διεύθυνσης στο Υπουργείο Εμπορίου.

Μια σημαντική εισήγηση στην οποία καταλήγει η μελέτη αφορά τη δημιουργία “one stop shop” από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων (CIPA) στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Ο Γιώργος Βασιλείου είπε ότι με βάση νομοθεσία θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες διοικητικές εξουσίες στον CIPA ώστε να μπορεί να κατευθύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αυτή του Εφόρου Εταιρειών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Τελωνείου και ΦΠΑ και του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας για παροχή αδειών παραμονής.

Παράλληλα θα πρέπει με τη βοήθεια του CIPA να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγγραφή και λειτουργία των ΕΔΔ με εφαρμογή πλήρους μηχανογράφησης των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη συστήματα που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες όπως η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Εντός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών να δημιουργηθεί συγκεκριμένος τομέας που θα λειτουργεί ως οργανισμός μονοθυριδικής πρόσβασης για:

1. Επιτάχυνση της διαδικασίας για την έγκριση ονόματος ΕΔΔ που θέλει να εγγραφεί στην Κύπρο.

2. Με την εγγραφή μιας εταιρείας να δίνεται αυτόματα Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) και να αποφεύγεται έτσι η ανάγκη να απευθύνονται στον Φόρο Εισοδήματος.

3. Να επιτρέπεται η εγγραφή εταιρείας εφόσον έχει καταστατικό στα Αγγλικά χωρίς να χρειάζεται  μετάφραση στα ελληνικά, πράγμα που απαιτεί χρόνο και περιττά έξοδα.

4. Η σχετική υπηρεσία του CIPA να λειτουργεί απρόσκοπτα  από τις 8.00 π.μ. έως τις 6.00  μ.μ.

5. Να προωθεί άμεσα τυχόν αλλαγές σε καταστατικά εταιρειών που σήμερα επιτυγχάνεται μόνο μετά από πολλές προσπάθειες και χρόνο.

6. Να διευκολυνθεί η διαγραφή εταιρειών, πράγμα που σήμερα είναι αδικαιολόγητα δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία.

7. Να διασφαλίζει την εγγραφή των ΕΔΔ στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να φροντίζει να εξασφαλίζεται άδεια εγκατάστασης και εργασίας στην Κύπρο πολιτών από τρίτες χώρες εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο από τις ΕΔΔ.

9. Να ιδρύσει παράρτημα στη Λεμεσό σε πρώτο στάδιο και, εάν δικαιολογείται, και σε άλλες πόλεις.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το CIPA η έρευνα υποδεικνύει ότι ο ρόλος του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ιδιαίτερα τώρα μετά τη θέσπιση σειράς νομοθεσιών για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, όπως για παράδειγμα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τα Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Alternative Investment Funds) και συμπεραίνει ότι για να μπορεί να επιτελεί με επιτυχία τον πολύ δύσκολο και απαιτητικό ρόλο είναι απαραίτητη η οικονομική και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση του.

Η μελέτη προτείνει παράλληλα τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για θέματα ΕΔΔ στο Υπουργείο Οικονομικών η οποία θα έχει ως ρόλο την επιτάχυνση της επαναδιαπραγμάτευσης υφιστάμενων Συμφωνιών (αποφυγής διπλής φορολογίας) όπως π.χ. με τις ΗΠΑ, Ελλάδα, Ινδία, Καζακστάν και την διαπραγμάτευση νέων Συμφωνιών με Βραζιλία, Μεξικό, Αργεντινή, Νότιο Κορέα, Ιαπωνία, Ινδονησία, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ και διάφορες χώρες της Αφρικής και την προώθηση της ετοιμασίας ή ψήφισης από τη Βουλή σειράς νομοθεσιών, που σήμερα εκκρεμούν, για: προώθηση και νομοθετική ρύθμιση της προστασίας Εταιρειών από τους πιστωτές τους (Chapter 11), προώθηση Νομοθεσίας για Κυψελοειδείς  Εταιρείες (Cell Companies), προώθηση Νομοθεσίας για Εξαρτημένες Ασφαλιστικές Εταιρείες (Captive Insurance), προώθηση Νομοθεσίας για Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδύσεων (Alternative Investment Fund Managers Directive), θέσπιση Νομοθεσίας για Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων (Alternative Investment Funds), εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια (ICIS), εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί η εγγραφή διασυνοριακών ταμείων προνοίας και πιθανή μεταφορά της εποπτείας τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ψήφιση Νομοθεσίας Περί Χρηματοδοτικής Πίστωσης – Δέσμη 5 Νομοθεσιών (Leasing).

Η μελέτη συμπεραίνει ακόμη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την απαραίτητη στελέχωση, υποδομή και ανεξαρτησία για να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στον εποπτικό της ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η φήμη μιας καλά εποπτευόμενης κεφαλαιαγοράς και να προσελκύσει η Κύπρος επενδύσεις υπό διάφορες μορφές όπως είναι οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες διαχείρισής τους.

Τέλος η μελέτη εισηγείται, σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ναυτιλίας, άμεση ανεξαρτητοποίηση και αναδιάρθρωση της Ναυτιλιακής Διοίκησης με τη δημιουργία θέσης «Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για θέματα Ναυτιλίας», δυναμική προώθηση του Ναυτιλιακού Φορολογικού Συστήματος, που είναι από τα πιο προηγμένα στον κόσμο, στο εξωτερικό, πολύ-επίπεδη προσπάθεια και διεκδίκηση άρσης του τουρκικού εμπάργκο σε κυπριακά πλοία και προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης τόσο στα πλαίσια του ΤΕΠΑΚ όσο και με δημιουργία ειδικής σχολής για ναυτικούς.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Βασιλείου η μελέτη περιλάμβανε επαφές με διάφορους παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα αυτό όπως ο CIPA, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA), το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αλλά και με διάφορους άλλους παράγοντες – δικηγόρους, λογιστές, και άλλους- που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας ανατέθηκε στο γραφείο ερευνών CYMAR, η διεξαγωγή δύο μεγάλων δειγματοληπτικών ερευνών μεταξύ δικηγορικών και λογιστικών γραφείων. Η έρευνα κάλυψε το 40% σχεδόν των δικηγορικών γραφείων της Κύπρου, και το 1/3 περίπου των λογιστικών, ελεγκτικών και γραφείων φορολογικών συμβούλων.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η έρευνα ήταν «αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε στην Κύπρο στον τομέα αυτό».

Πρόσθεσε πως σήμερα, οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και με δεδομένο ότι η ομόφωνη ψήφιση από την κυπριακή Βουλή των δεκάδων σχετικών νομοσχεδίων είναι η καλύτερη απόδειξη της αποφασιστικότητας του λαού μας και της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει στην υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου και κυρίως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση, «πρέπει να προωθηθεί, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, η υλοποίηση των διαφόρων διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συνεταίρων μας στην ΕΕ».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα συμπεράσματα της μελέτης έχουν σταλεί στους υποψηφίους Προέδρους αλλά και στους Αρχηγούς των κομμάτων.

Τόνισε ότι «η σημασία της λήψης μέτρων άμεσα είναι τεράστια ιδίως τον τελευταίο καιρό μετά τον θόρυβο που γίνεται» και εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι οι υποψήφιοι Πρόεδροι θα υιοθετήσουν τις εισηγήσεις της μελέτης.

«Θεωρώ ότι η υιοθέτηση όλων αυτών των μέτρων είναι απαραίτητη για το μέλλον του τόπου» είπε, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι οι εισηγήσεις που προτείνει η μελέτη είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

Πηγή ΚΥΠΕ