Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο η ανεργία – Έφτασε το 14,7%

Οπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, η μέση ανεργία στην ευρωζώνη κυμάνθηκε στο 11,7% (αμετάβλητη), ενώ στο σύνολο της ΕΕ παρέμεινε επίσης αμετάβλητη στο 10,7 %.

Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Κύπρου, το Δεκέμβριο το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 15,6%, στις γυναίκες 13,9% και στους νέους κάτω των 25 ετών 28,5%. Ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,6%, στις γυναίκες 11,8% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 24,0%.

Για την Ελλάδα τα στοιχεία της Eurostat αφορούν τον Οκτώβριο, όπου η συνολική ανεργία ανήλθε στο 26,8%, ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην ΕΕ. Στις επιμέρους κατηγορίες στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,1%, στις γυναίκες 30,4% και στους νέους κάτω των 25 ετών 57,6%. Και στις τρεις κατηγορίες ανέργων η Ελλάδα είχε τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ.

Το Δεκέμβριο η ΕΕ είχε 25,926 εκατ. άνεργους, εκ των οποίων 18,715 αφορούσαν την Ευρωζώνη. Σε ένα έτος, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2012 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2011 η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,796 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη.

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Ελλάδα (από 19,7% σε 26,8%), η Κύπρος (από 9,7% σε 14,7%) και η Ισπανία (από 23,2% σε 26,1%).

Το Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της ΕΕ τα 5,702 εκατομμύρια, εκ των οποίων 3,624 εκατ. άτομα αφορούσαν τις χώρες της Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 303.000 στην Ευρωζώνη.

Το συνολικό ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού, που καταγράφηκε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το Δεκέμβριο ήταν το εξής: Αυστρία 4,3%, Λουξεμβούργο 5,3%, Γερμανία 5,3%, Ολλανδία 5,8%, Μάλτα 6,7%, Βέλγιο 7,5%, Φινλανδία 7,7%, Εσθονία (Νοέμβριος 2012) 9,9%, Σλοβενία 10,0%, Γαλλία 10,6%, Ιταλία 11,2%, Κύπρος 14,7%, Σλοβακία 14,7%, Ιρλανδία 14,7%,  Πορτογαλία 16,5%, Ισπανία 26,1%, Ελλάδα 26,8% (Οκτώβριος 2012).