Ανεργία – ΣΟΚ: 37000 οικογένειες με έναν άνεργο στη Κύπρο

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 7.000 νοικοκυριά έχουν δύο ανέργους στην οικογένεια, ενώ 300 νοικοκυριά περισσότερους από τρεις. Υπολογίζεται, επίσης, ότι 37.500 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο.

Η πραγματική ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη, με αποτέλεσμα 60.000 άτομα να είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Το ποσοστό των ανέργων άγγιξε επίπεδα ρεκόρ και ανήλθε στο 14,7% του εργατικού δυναμικού.