ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ- Μιχάλης Ζάνος: Ενωμένοι θα πετύχουμε!

 


Διαβάστε επίσης: Δωρεάν ξενάγηση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στη Λάρνακα


 

Το στέλεχος της εταιρείας, στη συνέντευξή του στο 24H δίνει πλήρη εικόνα για τον χαρακτήρα, τον ρόλο και τους στόχους της εταιρείας. Οι γραμμές που ακολουθούν είναι απόλυτα κατατοπιστικές:

Γι’ αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν, ποιο θα λέγατε ότι είναι το έργο που  καλείται να αποπερατώσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας;

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας δραστηριοποιείται συνεργατικά και υποστηρικτικά προς το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, λειτουργεί με ορθολογικό συνδυασμό κοινωνικής προσφοράς, επιχειρηματικής δράσης και διαχείρισης του υψηλού επιπέδου των απαιτήσεων της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Στόχος είναι η ύπαρξη μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας που στηρίζεται:

-στην καινοτόμο και πρωτοποριακή προσέγγιση των δράσεών της

-στην κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τη συνεχή κατάρτισή του

-στη δημιουργία σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το συνεχή εξοπλισμό και την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας

-στη σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας στις καθημερινές επαφές με φορείς και πολίτες και την ανάληψη πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τις κοινωνικές αξίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας

-στην ανάπτυξη της δικής της ποιότητας λειτουργίας μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή των μεθόδων της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης

Η συνεργασία είναι για εσάς το κλειδί της επιτυχίας. Πως επιτυγχάνεται η συνεργασία διαφορετικών κοινοτήτων που κατά βάση έχουν διαφορετικά αιτήματα;

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκηση που είναι μέτοχοι της Εταιρείας μας είναι οι Δήμοι Λάρνακας, Αραδίππου, Αθηένου, Δρομολαξιάς/Μενεού, Λιβαδιών, Λευκάρων, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, τα 42 από τα 45 Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λάρνακας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου της Επαρχίας Αμμοχώστου. Πέραν αυτών, μέτοχοι μας είναι ακόμα το Ε.Β.Ε Λάρνακας, ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, η ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, η ΣΠΕ Βασιλικού – Πεντάσχοινου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων. Το κλειδί της επιτυχίας κρύβεται πίσω από τη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει». Ένα αίτημα που βρίσκει θετική ανταπόκριση σε μια Κοινότητα και ένα Δήμο, επιφέρει οφέλη και σε όσους γειτνιάζουν με αυτή την περιοχή. Η κατανόηση των θετικών επιπτώσεων της συνεργασίας μας οδηγεί στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων που θέτουμε.  

Ποιες είναι οι σχέσεις της ΑΝΕΤΕΛ με τους κυβερνητικούς φορείς; 

Άριστες! Σε όλα τα προγράμματα που υλοποιεί η Εταιρεία μας διατηρεί τις βέλτιστες σχέσεις με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας επιφέρει απτά αποτελέσματα και πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό, τους Δήμους και τις Κοινότητες των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου που είναι μέλη μας. Αξιοσημείωτη είναι η συνεργασία μας με το Γραφείο Προγραμματισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Αλιείας και τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

Όσο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, οι απόψεις σας συγκλίνουν σχετικά με έργα που πρέπει να γίνουν για αναβάθμιση της πόλης μας; 

Ο Δήμος Λάρνακας αποτελεί το Μητροπολιτικό Δήμο της Επαρχίας μας. Έκτοτε, η Εταιρεία μας διατηρούσε και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους εκάστοτε Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου, καθώς και με τα στελέχη του Δημαρχείου. Η επικοινωνία που έχουμε είναι συνεχής και άμεση. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της συνεργασίας μας καταδεικνύει και η εκλογή Δημάρχων της Λάρνακας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα αναπτυξιακά έργα προωθούνται στοχεύουν στο εκσυγχρονισμό του Δήμου και στην ανάδειξη των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Παραδείγματα αποτελούν η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Λαζάρου, καθώς και η ανάπτυξη που γίνεται σήμερα στην Πιαλέ Πασιά. Ταυτόχρονα προωθείται η χρηματοδότηση δυο έργων από το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας – Αμμοχώστου, που υλοποιεί η Εταιρεία μας, έργα που αφορούν σε αναπλάσεις στην Πλατεία Ευρώπης και στις Φοινικούδες, έργα που θα αναδείξουν μέρος τον αλιευτικό χαρακτήρα του Δήμου.      

Ποια γραμμή πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να ακολουθήσουμε για να δούμε την Λάρνακα να αναβαθμίζεται όπως και τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου; 

Ο Δήμος της Λάρνακας βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τα έργα βελτίωσης που καταγράφονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, η πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και οι δράσεις κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, αναβαθμίζουν τους δείκτες ποιότητας για τους κατοίκους του, ενώ οδηγούν σε σημαντική αύξηση την επισκεψιμότητα του.  

Οι υψηλές απαιτήσεις που έχει μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, κατά πόσον σας προβληματίζουν; 

Όταν συνυπάρχουν η κατάλληλη τεχνογνωσία, η εμπειρία και η πρόθεση για ανοικτό διάλογο με τους πάντες, τότε δεν υπάρχει περιθώριο προβληματισμού, αλλά συνεχούς εγρήγορσης. Και στην Εταιρεία μας οι παράγοντες αυτοί συνυπάρχουν! 

Ένας από τους στόχους σας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και γενικότερα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Πρακτικά πως μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό; 

Η ποιότητα ζωής και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη συνδέονται με πολλούς παράγοντες. Κάτι ιδιαίτερα αντιληπτό στις μέρες μας είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής λόγω της ανεργίας. Άρα ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, μια οικολογικά φιλική ανάπτυξη, η παροχή υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, η υγιής απασχόληση των νέων, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την πληροφορία, είναι ορισμένοι μόνο παράγοντες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.  

Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων;

Σίγουρα απαιτεί εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εμπειρίες και δικτύωση με φορείς από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.   

 Γενικά, δίνεται έμφαση στην κοινωνική προσφορά ή στην επιχειρηματική δράση; 

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτά τα δυο. Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά για μια επιχείρηση, δεν είναι κοινωνική προσφορά; Η υλοποίηση ενός έργου ανάπλασης μιας πλατείας ή η δημιουργία ενός βρεφοκομικού σταθμού σε μια αγροτική περιοχή, δεν προωθούν την επιχειρηματική ανάπτυξη; Στην πρώτη περίπτωση δημιουργούν ένα κέντρο γύρω από το οποίο μπορεί να δημιουργηθούν εστιατόρια και καφενεία, ενώ στη δεύτερη απελευθερώνουν τις νεαρές μητέρες, που αποτελούν ενεργό εργατικό δυναμικό.       

Από το 2003, έτος ίδρυσης της ΑΝΕΤΕΛ έχουν τροποποιηθεί οι στόχοι της με βάση τα σημερινά δεδομένα; 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα. Η Εταιρεία μας, σαν φορέας δραστηριοποίησης στον τομέα του σχεδιασμού και τις υλοποίησης στρατηγικών ανάπτυξης πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε εποχής. Όταν η Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στελεχωνόταν με ένα άτομο, το Διευθυντή της. Σήμερα στελεχώνεται με είκοσι άτομα. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και κυρίως προβλήματα που αφορούν στην υλοποίηση έργων υποδομής στους Δήμους και τις Κοινότητες, στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, στην προώθηση της καινοτομίας και της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας. Η έξοδος από την οικονομική κρίση απαιτεί κοινωνική αλληλεγγύη, συνεργασίες και νέες ιδέες. Σήμερα, είμαστε εδώ, έτοιμοι να τις αναδείξουμε, να τις προωθήσουμε και να τις υλοποιήσουμε.   

Με ποιο τρόπο γίνεται σήμερα, εν έτη 2013, η διαχείριση των κονδυλίων; Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες; 

Πρώτιστος στόχος ση διαχείριση των κονδυλίων είναι η κατανομή τους με τρόπο που να αξιοποιούνται στο μέγιστο, μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια έχουν τα έργα και οι ιδέες που είναι ώριμες. Για παράδειγμα, ένα έργο δημοσίου συμφέροντος είναι ώριμο όταν κατέχει όλες τις απαραίτητες μελέτες και άδεις, ενώ μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια επένδυση, είναι ώριμη όταν έχει γίνει ο ανάλογος σχεδιασμός, έχει καταγραφεί η βιωσιμότητα της και υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων. Οι ανάγκες διαφέρουν. Σε κάποιες περιοχές δίνεται έμφαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου, σε άλλες προβάλλονται χαρακτηριστικά που ο χρόνος τα έχει αλλοιώσει ή στοιχεία που υποδεικνύουν την μοναδικότητα της περιοχής, ενώ σήμερα προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη για ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά. 

Από τα προγράμματα που υπάρχουν προς υλοποίηση ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο που θα υλοποιηθεί και για ποιο λόγο; 

Δεν μπορώ να διακρίνω τα προγράμματα και να τα καταχωρήσω σε με μια σειρά προτεραιότητας. Κάθε έργο εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Όλα είναι ωφέλιμα και όλα είναι αναγκαία και σημαντικά.

Ένα πρόσφατο έργο που ολοκληρώσατε μόλις το 2012 είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας. Ποιους στόχους καλείται να υλοποιήσει; 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, ιδρύθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας το 2012. Το όλο έργο χρηματοδοτήθηκε μέσα από το Μέτρο 2.6 «Διατήρηση και Βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των Δασών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Στόχοι του Κέντρου είναι:   

-η εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, για τα σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την Ορεινή Λάρνακας και για τις διαθέσιμες ευκαιρίες να απολαύσουν στο πεδίο αυτά τα στοιχεία.

-η προστασία ευαίσθητων δασικών και άλλων περιοχών, αφού οι επισκέπτες ενημερώνονται για τη μεγάλη σημασία τους.

-η ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάπτυξη θετικής στάσης έναντι του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από τα παιδιά, αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η οικονομικά δύσκολη συγκυρία που περνά ο τόπος μας κατά πόσον θα επηρεάσει τις προοπτικές που αρχικά αναμένατε να έχει το Κέντρο; 

Η αποστολή του Κέντρου είναι η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Λάρνακας, όσον αφορά κυρίως τα δασικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και πολιτιστικά και άλλα θέματα ενδιαφέροντος. Η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, το οποίο χρειάζεται να αναδειχθεί για να μπορέσει να προστατευτεί. Παρόμοιου τύπου Κέντρο δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη αρκετά σχολεία από όλη την Κύπρο επισκέπτονται το Κέντρο, καθώς και οργανωμένοι αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες της περιοχής. Οι στόχοι του Κέντρου δεν είναι κερδοσκοπικοί και η βιωσιμότητα του είναι εξασφαλισμένη.   

Ως Διευθυντής, ποιους στόχους θέτετε για το 2013;

Οι στόχοι της Εταιρείας επικεντρώνονται για το νέο έτος στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, που προκύπτουν από την κορύφωση της διαβούλευσης για την πολιτική και τους στόχους της «Ευρώπης 2020». Οι ανάγκες αυτές αφορούν στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης για ποικίλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην παροχή στήριξης στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Επαρχίας Λάρνακας και της Επαρχίας Αμμοχώστου, όσον αφορά τον αναπτυξιακό τους ρόλο και σχεδιασμό και την παροχή τεχνικής στήριξης στους κατοίκους και φορείς των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου στους τομείς επιμόρφωσης και κατάρτισης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.