Εγένετο…Συμβούλιο Ενεργειακής Πολιτικής

Μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε ότι «στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για συζήτηση του θέματος των υδρογονανθράκων είχε τεθεί από τον Υπουργό, στη σύσκεψη της 9ης Νοεμβρίου 2012, το θέμα της σύστασης Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.

Σκοπός του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής, ως ένα Σώμα καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα, είναι αφενός να παρέχει τη δυνατότητα τακτικής και ενδελεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του εκάστοτε Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τη διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης, με έμφαση στον τομέα των υδρογονανθράκων και, αφετέρου, να παρέχει προς την εκτελεστική εξουσία την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη πριν τη λήψη των αποφάσεων.

Ο ρόλος αυτού του Συμβουλίου έχει στόχο να ενισχύσει και να εμβαθύνει τα ζητήματα της διαφάνειας και συλλογικότητας και, ταυτόχρονα, έχει ως στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της ενέργειας και ειδικά τα ζητήματα των υδρογονανθράκων.

Η σύσταση του  Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής αποτελεί υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για δημιουργία νέων θεσμών οι οποίοι θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης και στην ορθολογική διαχείριση των γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα, και αντιλαμβάνεστε ότι θα υποδείξουν τα κόμματα ποιος θα τους εκπροσωπεί, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κυπρου (ΡΑΕΚ) ή εκπρόσωπος του Προέδρου της Αρχής, ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του Προέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ), ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού Ενέργειας και Θαλάσσιας Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, τρείς ακαδημαϊκοί ή εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από συναφείς με το αντικείμενο επιστημονικούς ή επαγγελματικούς κλάδους».

Ερωτηθείς ο κ. Στεφάνου είπε πως «δεν έχει αποφασιστεί ποιοι συγκεκριμένοι θα στελεχώνουν το Συμβούλιο, απλώς έχει αποφασιστεί ποια θα είναι η σύνθεση».

Πρόσθεσε ότι έχουν εγκριθεί και οι διαδικασίες σύγκλισης του Συμβουλίου. Όπως είπε ο κ. Στεφάνου «το Συμβούλιο θα συνέρχεται προς συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ορθολογική και αειφόρο εκμετάλλευση των γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, εξερεύνηση, παραγωγή ή και άλλων συναφών θεμάτων, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1.     Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα από κάθε δεύτερο μήνα, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2.     Μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται στον Υπουργό από δύο ή και περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμψηφιζόμενα τα ποσοστά των οποίων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ανέρχονται τουλάχιστον στο 25% του εκλογικού Σώματος.

Οι συνεδρίες του Συμβουλίου θα θεωρούνται έγκυρες ανεξαρτήτως αριθμού απαρτίας των μετεχόντων εφόσον τα μέλη έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη σύγκλιση του ή σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίας εφόσον ευλόγως μπορεί να κριθεί ότι τα μέλη του έχουν ειδοποιηθεί έγκαιρα».