Έτσι θα είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Αναστασιάδη


Διαβάστε επίσης πόσο θα στοιχίσουν οι Προεδρικές και τι περιμένουν για τα Αξιόγραφα.


Τόνισε μάλιστα ο κ. Αναστασιάδης ότι οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής «είναι εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι «το μοντέλο διακυβέρνησης του 1960 δεν είναι πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κράτους ούτε και στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας», για να προσθέσει ότι «έφτασε η ώρα για μία τολμηρή διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναπόσπαστο πυλώνα μίας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής για ένα σύγχρονο κράτος αποτελεί η πολιτική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση». Ανέφερε ότι «για να έρθει ανάπτυξη οφείλουμε να επενδύσουμε στους τομείς εκείνους της οικονομίας που είμαστε ισχυροί, αλλά και να αξιοποιήσουμε τομείς που έχουν δυνατότητες. Ένας τέτοιος τομέας είναι αυτός των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών», είπε.

Παραμένει, συμπλήρωσε, ανεκμετάλλευτη η πληθώρα Κυπρίων επιστημόνων με περγαμηνές στην πληροφορική και τις επικοινωνίες και κατά συνέπεια ένας σημαντικός πόρος οικονομικής ανάπτυξης και παρέπεμψε σε έρευνες διεθνών οίκων που καταδεικνύουν ότι η πληροφορική θα αποτελέσει την αιχμή του αναπτυξιακού δόρατος και ως κλάδος θα πρωτοστατήσει στην έξοδο των οικονομιών από την κρίση και στην αύξηση της απασχόλησης.

Είπε επίσης πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία της κυβερνητικής μηχανής. «Δεν γίνεται να μιλούμε για πιο αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία χωρίς  αυτοματοποίηση διαδικασιών, δεν μπορούμε να μιλούμε για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη χρήση του διαδικτύου, δεν μπορούμε να μιλούμε για αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς να τους δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία για γρήγορη διεκπεραίωση της εργασίας τους, δεν μπορούμε να μιλούμε για εξοικονομήσεις χωρίς την εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων εργασίας», είπε.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος του Νίκου Αναστασιάδη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα δοθεί προτεραιότητα στην πληροφορική στη δημόσια υπηρεσία, προσφέροντας καλύτερες και πιο φθηνές υπηρεσίες στο κοινό, θα προωθηθούν συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για μέγιστη αξιοποίηση εξειδίκευσης μέσα από το PPP (public-private-partnership) και το BOT (build-operate-transfer), θα υιοθετηθούν καινοτόμες πρακτικές, όπως εργασία από το σπίτι, με πιλοτική εφαρμογή για ορισμένες ειδικότητες δημοσίων υπαλλήλων.

Περιλαμβάνονται ακόμα η απλοποίηση της διαδικασίας αγοράς ειδών πληροφορικής, η προώθηση ηλεκτρονικής απονομής δικαιοσύνης, η δημιουργία μηχανογραφικών κέντρων βασισμένων σε πρότυπα και προδιαγραφές πράσινης τεχνολογίας και ασφάλειας, η καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τόσο των κυβερνητικών οργανισμών όσο και μεταξύ των εν λόγω οργανισμών και των πολιτών και η δημιουργία κέντρου τηλεξυπηρέτησης του κοινού, καθώς επίσης και η δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση σε μία σειρά σχετικών θεμάτων.

Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι θα προχωρήσει σε εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας σε όλα τα νοσοκομεία και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε ασθενή, όπως και χρήση τηλεφαρμογών μεταξύ νοσηλευτηρίων για εξ αποστάσεως εξέταση και διάγνωση. Παράλληλα ανέφερε ότι ο κάθε πολίτης θα έχει τη δική του προσωπική ηλεκτρονική ταυτότητα που θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική του υπογραφή για διαδικτυακή πιστοποίηση.

Εισηγείται ταυτόχρονα την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μέσω, για παράδειγμα, της δημιουργίας τρισδιάστατου ψηφιακού μουσείου, την προώθηση του ηλεκτρονικού τουρισμού με προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της Κύπρου, μέσω κοινωνικών δικτύων, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με χρήση πρωτοπόρων και καινοτόμων συστημάτων και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης «επιχειρείτε διαδικτυακά» .

«Η Κύπρος βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας της και πρώτη προτεραιότητά είναι να επανεκκινήσουμε την οικονομία», είπε ο κ. Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως «οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης».

Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι ήδη έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη ρύθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Κύπρο.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ο οποίος μίλησε για τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ