Κυβερνητικός Εκπ: Εξασφαλίσαμε 1 δισ. ευρώ για τη συνοχή και την ΚΑΠ

 


Διαβάστε ακόμα Στεφάνου στο Δελτίο 24Η: “Εμείς δεν θέλαμε μνημόνιο, αλλά να προχωρήσουμε με την Ρωσία”


Αναφερόμενος στο ΠΔΠ, ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε ότι η συμφωνία εκπέμπει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον και δημιουργεί προοπτικές για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Τονίζουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας, κάτι που έχει αναγνωριστεί από τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε.

«Η Κύπρος, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις πέτυχε να εξασφαλίσει ποσό ύψους €1 δις στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι λαμβάνοντας υπόψη και τους πόρους που μπορούν να διεκδικηθούν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε €1,3 δις.

Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος θα καταστεί καθαρός αποδέκτης πόρων κατά την περίοδο 2014-2020, από καθαρός συνεισφορέας κατά την προηγούμενη περίοδο και το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, στην οποία βρίσκεται η Κύπρος σήμερα, τόνισε.

Ο κ. Στεφάνου χαιρέτισε την απόφαση για κατανομή ενός σημαντικού ποσού για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της νεανικής ανεργίας, από το οποίο θα έχουν οφέλη και οι άνεργοι νέοι στην Κύπρο. Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι αναγνωρίζονται, για πρώτη φορά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιώτικα κράτη μέλη, ποσό δε €150 εκ. προβλέπεται για την Κύπρο, είπε.

Τέλος, εξέφρασε την εξέφρασε την ικανοποίηση της Κύπρου για τα αποτελέσματα της σημερινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία αποτίμησε ως θετικά για την Κύπρο σε εθνικό επίπεδο και επωφελή για την Ευρώπη και το μέλλον.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ