Υποβάθμισε Λαϊκή, Κύπρου και Ελληνική ο Fitch

 


Διαβάστε επίσης τι λέει το ΔΝΤ για το Κυπριακό Μνημόνιο και το ρεπορτάζ των Reuters για την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο.


Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιανουαρίου ο Οίκος Fitch υποβάθμισε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε “B” από “BB -“ με αρνητικό ορίζοντα.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του οίκου αξιολόγησης, αναφέρεται ότι ο Οίκος προχώρησε στην υποβάθμιση των μακροπρόθεσμων IDRS και SRFS των τριών κυπριακών τραπεζών σε “Β” από “ΒΒ-“ προηγουμένως.

Ταυτόχρονα, ο οίκος ανακοίνωσε και την υποβάθμιση σε 4, από 3 προηγουμένως, των Support Ratings των τριών τραπεζών σε συνέχεια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου στις 25 Ιανουαρου.

Αναφέρεται, επίσης, ότι τα outlooks των μακροπρόθεσμων IDRs των τραπεζών είναι αρνητικά σε ευθυγράμμιση με αυτό της χώρας, ενώ τα βραχυπρόθεσμα IDRs επιβεβαιώθηκαν από τον οίκο σε “B.

Ο Οίκος εξηγεί ότι η υποβάθμιση των κυπριακών τραπεζών είναι συνέπεια της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, η οποία καταδεικνύει την αδυναμία της χώρας να παράσχει έκτακτη στήριξη προς τις τράπεζες της.

Σημειώνει, επίσης, ότι βραχυπρόθεσμα, υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες ενός επίσημου προγράμματος οικονομικής στήριξης για την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του κόστους στήριξης/ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Οίκος αναμένει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα συμφωνηθεί πριν από τις 3 Ιουνίου και ότι θα παράσχει χρηματοδότηση για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος του νησιού.

Αυτό το κόστος ανακεφαλαιοποίησης, προσθέτει, θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι και 10 δισεκατομμύρια ευρώ .

Οι Fitch θεωρούν ότι οι κρατικοί και οι τραπεζικοί κίνδυνοι είναι αλληλένδετοι στην Κύπρο και πως η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα θέσει την υιοθέτηση ενός προγράμματος στήριξης για την αντιμετώπιση των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών σε κίνδυνο.

Σημειώνουν, επίσης, ότι οι Αρνητικές Προοπτικές καταδεικνύουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των τριών κυπριακών τραπεζών.

Επιπλέον, καταλήγουν, κάθε εξέλιξη που μειώνει τη πιθανότητα της διεθνούς στήριξης προς τους πιστωτές των  τραπεζών είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των αξιολογήσεων των τραπεζών.

Πηγή: ΚΥΠΕ