Το 2012 έκλεισε με μειωμένα έσοδα – Καμπανάκι για Τρόικα

 

Οι εισπράξεις του ΤΕΠ μειώθηκαν το 2012 κατά €67,1 εκ. στα €1953,6 εκ. από €2020,8 εκ. το 2011.

Οι τομείς όπου τα έσοδα είναι μειωμένα

1.Εταιρικός Φόρος: – €39,3 εκ.

2.Έκτακτη Εισφορά Άμυνας: – €37,4 εκ.

3.Επιβαρύνσεις: – €26,2 εκ.

4.Φόρος Εισοδήματος: -€17,2 εκ.

5.Φόρος Κεφ. Κερδών: -€14,1 εκ.

6.Τέλη χαρτοσήμων:  -€5,7 εκ.

Οι τομείς όπου τα έσοδα αυξήθηκαν

  1. Φόρος Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενων: €26,4 εκ.
  2. Φόρος ακίνητης περιουσίας: €11,1 εκ.
  3. Χαράτσι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: €23,5 εκ
  4. Φόρος Εισοδήματος ιδιωτικών υπαλλήλων: €26,4 εκ.
  5. Οι αποκοπές μισθών: €2,3 εκ.