Κλείδωσε η συμφωνία για το ΠΔΠ

 

Η συνολική διαπραγμάτευση έφτασε τις 24 ώρες.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η απόφαση καθορίζει τις δεσμεύσεις σε πληρωμές για την περίοδο 2014-2020 στα 960 δισ. ευρώ και τις πληρωμές στα 908,4 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αντιπροσωπεύουν μια μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού της τάξης του 3% σε σχέση με το χρηματοδοτικό πακέτο της περιόδου 2007-2013.

Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχίζεται με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάζουν τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως την κατάσταση στη Συρία και το Μαλί.