Ανοιξαν οι κάλπες: Οδηγός 24Η για τις εκλογές

Που ψηφίζω;

Αν δεν ξέρεις που ψηφίζεις κάνε ένα κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί συμπλήρωσε στα πεδία τον αριθμό της ταυτότητας σου και την ημερομηνία γέννησης σου και θα εμφανιστεί αυτόματα το εκλογικό κέντρο στο οποίο πρέπει να ψηφίσεις.  

wtv.elections.moi.gov.cy

Έγκυρα μόνο τα ψηφοδέλτια με που είναι συμπληρωμένα με μπλε ή μαύρες πέννες. 

Ο Γενικός Έφορος Προεδρικής Εκλογής ανακοινώνει ότι, κατά την ημέρα των Προεδρικών Εκλογών, θα υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς θαλάμους, σε κάθε εκλογικό κέντρο, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πέννες μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Αναφέρεται σχετικά ότι, αν κάποιος εκλογέας ψηφίσει με πέννα οποιουδήποτε άλλου χρώματος τότε το ψηφοδέλτιο του θα είναι άκυρο.

Γι΄ αυτό, προτρέπονται όλοι οι εκλογείς να χρησιμοποιούν τις πέννες χρώματος μπλε ή μαύρου που θα υπάρχουν στους θαλάμους ψηφοφορίας, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, για προστασία της ψήφου τους.

 

 

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική

Οι εκλογείς που παραλείπουν αδικαιολόγητα να ψηφίσουν είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 342 ευρώ.

Ψηφοφορία – ώρες ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία είναι καθολική άμεση και μυστική. Οι ώρες ψηφοφορίας, όπως ορίζει η Εκλογική Νομοθεσία, θα είναι από η ώρα 7.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι και από η ώρα 1.00 μετά το μεσημέρι μέχρι η ώρα 6.00 το απόγευμα.

Ο Προεδρεύων Υπάλληλος δύναται, αν παραστεί ανάγκη, να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας μέχρι τις 9.00 το βράδυ, το αργότερο.

Πώς γίνεται η ψηφοφορία

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μια φορά μόνο. Οι επί καθήκοντι υπάλληλοι στο Εκλογικό Κέντρο παραδίδουν σε κάθε εκλογέα ένα ψηφοδέλτιο, κατάλληλα σφραγισμένο, στο οποίο βρίσκονται γραμμένα κατά σειρά τα ονόματα και οι φωτογραφίες των υποψηφίων.

Με τη λήψη του ψηφοδελτίου ο εκλογέας προχωρεί αμέσως στον εκλογικό θάλαμο ψηφοφορίας και πίσω από την κουρτίνα σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο “Χ” ή “+” ή “√”, μέσα στη στήλη που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησης του.

Φθαρμένα ψηφοδέλτια

Ο εκλογέας, αν από απροσεξία καταστρέψει το ψηφοδέλτιο του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ψηφοφορία, μπορεί να επιστρέψει το φθαρμένο ψηφοδέλτιο στον Προεδρεύοντα Υπάλληλο και, αν αποδειχθεί ότι το ψηφοδέλτιο καταστράφηκε πράγματι από απροσεξία, μπορεί να πάρει άλλο ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσει κανονικά. Τα φθαρμένα ψηφοδέλτια ακυρώνονται και φυλάσσονται από τον Προεδρεύοντα Υπάλληλο, σε ειδικό φάκελο.