Παράταση για τα αποτελέσματα ζητούν Τρ. Κύπρου και Λαϊκή


Διαβάστε επίσης για τη δήλωση Λίντικτον ότι η Τουρκία θα ενταχθεί στην Ε.Ε. αφού λυθεί το Κυπριακό και για τον Κύπριο που κατέστρεψε παρτίδα από την Ιρλανδία.


Οι δύο τράπεζες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικαλούνται ως λόγους για μη υποβολή των προκαταρτικών οικονομικών τους καταστάσεων εντός της κανονικής περιόδου, η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη εις γνώση τους το τελικό ποσό που εκτιμά η Pimco ότι θα χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση τους με αποτέλεσμα οτιδήποτε ανακοινώσουν ενδεχομένως να είναι παραπλανητικό προς το επενδυτικό κοινό.

Οι τράπεζες, ως δημόσιες εταιρείες, εισηγμένες στο ΧΑΚ, είναι αναγκασμένες, με βάση τη νομοθεσία, να υποβάλουν στο Χρηματιστήριο τις προκαταρτικές τους οικονομικές καταστάσεις για το 2012 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που λήγει η περίοδος ανακοίνωσης των προκαταρτικών αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες εταιρείες.

Στη νομοθεσία, η οποία βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια και χειραγώγηση της αγοράς, δεν προβλέπεται η παραχώρηση σε δημόσια εταιρεία οποιασδήποτε εξαίρεσης ή παράτασης χρόνου στην υποβολή των προκαταρτικών οικονομικών αποτελεσμάτων, πέραn της κανονικής περιόδου ανακοίνωσης των προκαταρτικών αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση που οι δύο τράπεζες δεν εφαρμόσουν τη νομοθεσία θα έχουν παραβεί το νόμο, ο οποίος προβλέπει την επιβολή προστίμου, που φθάνει σε μερικές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα και με το χρόνο καθυστέρησης στην υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων αλλά και με το μέγεθος της εταιρείας.

Παράταση χρόνου στις δύο τράπεζες μπορεί να δοθεί μόνο με την έκδοση σχετικού διατάγματος από τον Υπουργό Οικονομικών.

Μέχρι στιγμής, μόνο η Ελληνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου για την εξέταση των προκαταρτικών της αποτελεσμάτων για το 2012.

Πηγή: ΚΥΠΕ