ΡΑΕΚ: Προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για σταθμούς


Διαβάστε επίσης γιατί κάποιος υποψήφιος να θέλει να κερδίσει ο αντίπαλος του και για τα Γερμανικά ΜΜΕ που “καίνε” τη χώρα τους για ξέπλυμα.


Στην αναστολή, που τίθεται σε ισχύ αμέσως, δεν εμπίπτουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού που δραστηριοποιούνται και υπάγονται σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή καθεστώτα στήριξης, όπως είναι τα κρατικά σχέδια χορηγιών ή και αυτά που τυγχάνουν ευρωπαϊκής στήριξης, σταθμοί παραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες και σταθμοί αυτοπαραγωγής.

Επίσης, καθορίζεται ότι το όριο της συνολικής ισχύος επιπρόσθετων αυτοπαραγωγών ανέρχεται σε 30MW.

Όταν οι συνθήκες που επέβαλαν την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων παύσουν να ισχύουν, θα ληφθεί η ανάλογη απόφαση από τη ΡΑΕΚ.

Η απόφαση λήφθηκε αφού εκτιμήθηκε το καθεστώς που δημιουργήθηκε με τη δημοσίευση του τροποποιητικού Νόμου Ν.211(Ι)/2012  και τα ενδεχόμενα κενά στις διαδικασίες που διαφαίνονται, κυρίως λόγω της εναρμόνισης με την οδηγία 2009/72/ΕΚ του τρίτου ενεργειακού πακέτου και λόγω των εν εξελίξει δεδομένων της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του νόμου, η υποχρέωση της ΡΑΕΚ να ρυθμίσει την αγορά ηλεκτρισμού, η ανάγκη αναθεώρησης και ενδεχόμενης τροποποίησης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, η επικείμενη πρόσληψη Συμβούλων με θέμα τον έλεγχο του διαφανούς διαχωρισμού των λογαριασμών της ΑΗΚ και η ενδεδειγμένη διαδικασία τέτοιου ελέγχου από τη ΡΑΕΚ, η ανάθεση από την ΑΗΚ σε εξωτερικούς συμβούλους ετοιμασίας νέων κοστοστρεφών διατιμήσεων και η μεταγενέστερη υποβολή τους στη ΡΑΕΚ για έγκριση, η ανάγκη αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι υποχρεώσεις και αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ