Στα 4,0 δισ. ευρώ το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στο 11μηνο του 2012

 


Διαβάστε επίσης: Δελτίο 24H: Ψωνίζουν με κουπόνια – Δείτε το trailer!


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ήταν €5,32 δισ., σε σύγκριση με €5,80 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ήταν €1,32 δισ., σε σύγκριση με €1,29 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011.

Κατά το Νοέμβριο του 2012, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ήταν €462,2 εκατομμύρια.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Νοέμβριο 2012 ήταν €113,0 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €55,5 εκ., ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €57,5 εκ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ