Συνάντηση Μελών του Δικτύου Όμορφα Χωριά της Κύπρου

 


Διαβάστε ακόμη: ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ- Μιχάλης Ζάνος: Ενωμένοι θα πετύχουμε!


Η συνάντηση αποσκοπούσε στη γνωριμία όλων των εκπροσώπων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέλη του Δικτύου και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν πέραν των πενήντα (50) ατόμων, εκπρόσωποι από τις πιο όμορφες περιοχές του τόπου μας, εκπρόσωποι από το Τμήμα Γεωργίας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και εκπρόσωποι από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. Τις Ομάδες αποτελούν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, εκ μέρους των Ομάδων Τοπικής Δράσης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λεμεσού και Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, κ. Λευτέρης Περικλή και η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, κα. Ανδρούλα Γεωργίου.

Ο Συντονιστής του Έργου, κ. Μάκης Παπαμιχαήλ, παρουσίασε τους βασικούς στόχους του Έργου, τις δραστηριότητες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τις ενέργειες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2014.  

Το Δίκτυο «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» εντάσσεται στον Άξονα 4 – LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Μέτρου 4.2 και το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου». Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» είναι οι ακόλουθες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αθηένου, Λεύκαρα, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Καλαβασός, Αμαργέτη, Χούλου, Καλέπεια, Σαλαμιού, Κελοκέδαρα, Κακοπετριά, Πεδουλάς, Αγρός, Αγ. Θεράπων, Φοινί, Ανώγυρα, Πραστειό Αυδήμου, Λάνια, Αγ. Γεώργιος και Συλίκου.

Το Δίκτυο θα προβάλλεται μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας, τη δημιουργία διαδρομών και ολοκληρωμένων προτάσεων επίσκεψης για τα χωριά του Δικτύου, έκδοση έντυπου οδηγού, οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή μαθητών των χωριών, δημοσιογραφικές επισκέψεις στα χωριά, πραγματοποίηση συνεδρίου, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις κ.α.