Τέλος το 5,75% από το λογαριασμό του ρεύματος

 


 

Διαβάστε επίσης, “Θα μας τρελάνουν με τα καύσιμα – Νέα αύξηση, στα 1.41!” και “Εφημερίδες: «Τους έδωσαν λευκή επιταγή»”.


 

Η επιβολή της έκτακτης προσαύξησης θα ισχύσει μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2013 για τους μηνιαίους και μέχρι και την 31η Μαρτίου 2013 για τους διμηνιαίους λογαριασμούς.

Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αναφέρει ότι σε συνεδρία τους, τα μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ κατά το τελευταίο δίμηνο, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ, το περιεχόμενο των συζητήσεων στις πρόσφατες συναντήσεις που έγιναν μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ, καθώς και την εισήγηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ, αποφάσισαν τα εξής:

1. Έκτακτη προσαύξηση για το πρόσθετο μεταβλητό κόστος παραγωγής της ΑΗΚ μετά το συμβάν στο Μαρί

Η έκτακτη προσαύξηση ύψους 5,75% που επιβλήθηκε στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών με την Απόφαση 754/2012, τερματίζεται δύο μήνες νωρίτερα από ότι είχε επιβληθεί με την πιο πάνω Απόφαση. Επομένως, η επιβολή της έκτακτης προσαύξησης θα ισχύσει μέχρι και την 28η  Φεβρουαρίου 2013 για τους Μηνιαίους και μέχρι και την 31η Μαρτίου 2013 για τους Διμηνιαίους καταναλωτές.

Η έκτακτη προσαύξηση θα καταργηθεί στις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Απριλίου 2013. Με τον τρόπο αυτό, η έκτακτη προσαύξηση του 5,75% θα έχει επιβληθεί για οκτώ (8) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για όλους και για τον κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταγραφής των μετρήσεων του κάθε καταναλωτή, αντί για δέκα (10) μήνες όπως είχε αποφασιστεί αρχικά.

2. Ρήτρα Καυσίμου – Αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του Αυξημένου Κόστους Ηλεκτρισμού για το έτος 2013, που προκύπτει από τις ενέργειες της για διασφάλιση της επάρκειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την 11η Ιουλίου 2011

Η ρήτρα καυσίμου της ΑΗΚ για το 2013 αναμένεται να είναι χαμηλότερη από την μέχρι σήμερα εγκεκριμένη ρήτρα (€0,00133/kWh), η οποία παρέμεινε σταθερή μετά την 11η Ιουλίου 2011 και συνεπώς η ΡΑΕΚ κρίνει ότι δεν τεκμηριώνεται το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση πρόσθετου μεταβλητού κόστους για το έτος 2013.

Λόγω της αλλαγής στο μείγμα καυσίμου που χρησιμοποιεί η ΑΗΚ από το Νοέμβριο 2012, και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ, η ρήτρα καυσίμου, βάσει της οποίας υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης των καταναλωτών λόγω τιμής καυσίμων, αναθεωρείται από €0,00133/kWh σε €0,00119/kWh. Η αναθεωρημένη ρήτρα υπολογίστηκε για συγκεκριμένο μείγμα καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αβεβαιότητες που υπάρχουν για το 2013 σε σχέση με την επιδιόρθωση των Μονάδων 1, 2 και 3 του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και την τιμή των καυσίμων. 

«Η ρήτρα καυσίμου θα ελέγχεται κάθε τέλος του μήνα, συγκρίνοντας την με την πραγματική ρήτρα του συγκεκριμένου μήνα.  Με τον τρόπο αυτό, τυχόν μειωμένα ή αυξημένα έσοδα για την ΑΗΚ θα αντιμετωπίζονται απολογιστικά», καταλήγει η απόφαση της ΡΑΕΚ.  

Πηγή ΚΥΠΕ