Βουλιάζει στην ύφεση η Κύπρος

 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση – με το μεγαλύτερο ρυθμό από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία. 

Ήδη βρισκόμαστε εκτός των προβλέψεων του μνημονίου το οποίο μιλούσε για ύφεση 2,1% το 2012 και στο 3,5% το 2013. 

Σχεδόν όλοι οι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας έχουν κινηθεί πτωτικά. Κατασκευές, βιομηχανία, εμπόριο, μεταφορές και υπηρεσίες όπως(δημόσια διοίκηση, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν έντονα αρνητικό πρόσημο