3 εκ. οι καταθέσεις του ΟΤΕ στις τράπεζες της Κύπρου

 

Σε περίπου 3 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι καταθέσεις του ΟΤΕ, σε Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα.

Τα παραπάνω διευκρινίζει ο ΟΤΕ με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της από 1257/27-3-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την έκθεση του στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.

Πηγή ΚΥΠΕ