Άλλαξε η ώρα


 

Διαβάστε επίσης: Αναφορά του spiegel στο 24Η!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Συγκεκριμένα, στις 03:00 οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά στις 04:00.  

Η θερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την 27 Οκτωβρίου του 2013, οπότε επανέρχεται η χειμερινή ώρα.  

Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.