56,7 χιλιάδες οι άνεργοι το 2012


 

Διαβάστε επίσης όλο το ρεπορτάζ για το άνοιγμα των τραπεζών

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το τέταρτο τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 389,1 χιλιάδες άτομα (άνδρες 203,7 χιλιάδες και γυναίκες 185,4 χιλιάδες) και ο αριθμός των ανέργων στις 56,7 χιλιάδες άτομα (άνδρες 30,9 χιλιάδες και γυναίκες 25,7 χιλιάδες).

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 69,8% (άνδρες 75,6% και γυναίκες 64,4%) παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, που ήταν 70,0% (άνδρες 76,3%, γυναίκες 64,2%) και σημειώνοντας μείωση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, που ανερχόταν σε 72,1% (άνδρες 77,5% και γυναίκες 67,2%).

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 12,7% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 13,2% και γυναίκες 12,2%) σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, όταν ήταν 12,1% (άνδρες 12,3%, γυναίκες 11,8%) και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, που ήταν 8,9% (άνδρες 9,8% και γυναίκες 8,0%).

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 32,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, που ήταν 26,4% και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, όταν ανερχόταν σε 26,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ