Δεν “κουρεύονται” κυβέρνηση, Δήμοι και Πανεπιστήμα

 

Μετά τη λήξη της συνεδρίας ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους τα ακόλουθα:

«Η Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης που έπληξε τον τραπεζικό τομέα, ύστερα από διαπραγμάτευση με την Τρόικα εξασφάλισε τις ακόλουθες εξαιρέσεις καταθέσεων από την όποια απομείωση, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Eurogroup:

Καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης

Των Τοπικών Αρχών

Των Πανεπιστημίων

Σε αυτές τις καταθέσεις περιλαμβάνονται και κονδύλια που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα με την ΕΕ έργα ανάπτυξης.

Επίσης, ύστερα από διαπραγματεύσεις με την Τρόικα έχει διασφαλιστεί ότι οι καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας, αλλά και των ταμείων συντάξεων στη Λαϊκή Τράπεζα θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τα Ταμεία που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου, διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων.

Πέραν της πιο πάνω ρύθμισης, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα ετοιμάσουν εντός των ημερών ολοκληρωμένη πρόταση για κάλυψη μέρους των απωλειών, που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την ετοιμασία νομικού πλαισίου για τη δημιουργία διαιτητικού δικαστηρίου για τους κατόχους αξιογράφων. Στο Διαιτητικό Δικαστήριο θα μπορούν να προσφύγουν όσοι κάτοχοι αξιογράφων πιστεύουν ότι έχουν εξαπατηθεί για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.