Διασφάλιση καταθέσεων Κυβέρνησης, Δήμων και Ταμείων Προνοίας


Διαβάστε επίσης όλο το ρεπορτάζ για το άνοιγμα των τραπεζών

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι εξαιρούνται από το κούρεμα οι καταθέσεις της Κυβέρνησης και των Δήμων και ότι διασφαλίζονται τα ταμεία προνοίας στη Λαϊκή Τράπεζα.

Σε δηλώσεις μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης που έπληξε τον τραπεζικό τομέα, ύστερα από διαπραγμάτευση με την Τρόικα, εξασφάλισε εξαιρέσεις καταθέσεων από την όποια απομείωση, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Eurogroup.

Εξαιρούνται οι καταθέσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης, των τοπικών Αρχών και των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, σε αυτές τις καταθέσεις περιλαμβάνονται και κονδύλια που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα με την ΕΕ έργα ανάπτυξης.

Επίσης, ύστερα από διαπραγματεύσεις με την Τρόικα έχει διασφαλιστεί ότι οι καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας, αλλά και των ταμείων συντάξεων στη Λαϊκή Τράπεζα θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τα Ταμεία που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Κύπρου, διασφαλίζοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων.

Ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι πέραν της πιο πάνω ρύθμισης, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα ετοιμάσουν εντός των ημερών ολοκληρωμένη πρόταση για κάλυψη μέρους των απωλειών, που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την ετοιμασία νομικού πλαισίου για τη δημιουργία διαιτητικού δικαστηρίου για τους κατόχους αξιογράφων. Στο Διαιτητικό Δικαστήριο θα μπορούν να προσφύγουν όσοι κάτοχοι αξιογράφων πιστεύουν ότι έχουν εξαπατηθεί για να τύχουν της ανάλογης αποζημίωσης.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κύπρου. Πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Πικής (πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης) και μέλη οι Παναγιώτης Καλλής και Γιαννάκης Κωνσταντινίδης (πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου).

Οι όροι εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ευρύτατοι και καλύπτουν όλο το φάσμα των αποφάσεων, των ενεργειών ή παραλήψεων, σε όλα τα επίπεδα, από τις πολιτικές αποφάσεις μέχρι τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και των Εποπτικών Αρχών και όσων άλλων η επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να ερευνήσει.

Θα αναζητηθούν, όπως σημείωσε ο κ. Πετρίδης, ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες.

Εξάλλου, ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του μισθού των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κατά 20%, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη εξουσιοδοτήσει τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας να προβεί σε μείωση 25% του δικού του μισθού.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ