ΕΚΤ: Συνεχίζουμε την ρευστότητα προς την Κύπρο

 

«Το διοικητικό συμβούλιο σημειώνει τη συμφωνία για επαναφορά της βιωσιμότητας του κυπριακού χρηματοοικονομικού συστήματος για να χρηματοδοτήσει την κυπριακή οικονομία», αναφέρεται.

Τονίζει ότι «τώρα η σταθερή εφαρμογή είναι κλειδί για να καταφέρει η Κύπρος να επανακτήσει πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές και να επιστρέψει στην ανάπτυξη το ταχύτερο δυνατό».

Σήμερα, το ΔΣ αποφάσισε να μην φέρει ένσταση στο αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), στη βάση των υφιστάμενων κανονισμών. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.