Ελληνική Τράπεζα: Ανετη η ρευστότητά της


 

Διαβάστε επίσης τις δηλώσεις Ντάϊσελμπλουμ περί κυπριακού προτύπου 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα τελικά ελεγμένα αποτελέσματα για το 2012 δεν διαφοροποιούνται από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την πώληση του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως αποτέλεσμα της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου και Ελλάδας, μετά από απαίτηση της Τρόικας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ομιλος ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση, διατηρεί υγιή και ψηλά επίπεδα ρευστότητας και διαφυλάσσει και ενισχύει την ικανότητά του να πραγματοποιεί σταθερά και επαναλαμβανόμενα εισοδήματα.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Διοίκηση και η Διεύθυνση του Ομίλου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την υλοποίηση των αποφάσεων του Eurogroup, στις 25 Μαρτίου 2013, και λαμβάνουν τα αναγκαία δυνατά μέτρα για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις εργασίες του που ενδεχομένως να επιφέρει το παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, για την πώληση του Δικτύου Καταστημάτων της στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. αναφέρεται ότι η συμφωνία προνοεί την πώληση του συνόλου των μετρητών, των καταθέσεων, των δανείων, των λογισμικών προγραμμάτων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας, έναντι συνολικού τιμήματος €29 εκατ. και κάλυψη σε μετρητά της αρνητικής αρχικής διαφοράς, μεταξύ των στοιχειών του ενεργητικού και του παθητικού που εξαγοράστηκαν, το ύψος της οποίας ανήλθε στα €108 εκατ.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής της πώλησης, ο Όμιλος αναμένει να πραγματοποιήσει ζημία ύψους €10 εκατ. περίπου και να εξοικονομήσει κεφάλαια της τάξης των €34 εκατ. περίπου.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Όμιλος διαμόρφωσε Δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 13,6%, Δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων 10,9% και Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8,2%.  Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα κατά την ίδια περίοδο διαμορφώνονται, σε 11,7% (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% (Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων).

Προστίθεται ότι με την εξοικονόμηση κεφαλαίων που αναφέρεται πιο πάνω και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ασφαλιστικές εταιρείες που μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013, ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, διαμορφώνεται στο 8,6%, ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων στο 11,6% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στο 15,0% υπερβαίνοντας τα υφιστάμενα ελάχιστα απαιτούμενα όρια.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ