Κ.Τ.: Τι συμφωνήθηκε στο Eurogroup για Κύπρου & Λαική

 

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι η διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας συνεπάγεται τον διαχωρισμό της σε μια «καλή» και μια «κακή» τράπεζα, με απόλυτη διασφάλιση των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ ανά καταθέτη. Η διευθέτηση αυτή καλύπτει και τους κοινούς λογαριασμούς (joint accounts).


Διαβάστε επίσης: Λύση εκτός τρόικας λέγει ο Γιαννάκης Ομήρου


 

Επίσης, αναφέρει πως θα απορροφηθεί η «καλή» Λαϊκή από την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών.

Παράλληλα, τονίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεσα ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τους Κανόνες του Ευρωσυστήματος, ώστε η ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου να μην επηρεαστεί από την μεταφορά του ποσού της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Λαϊκής Τράπεζας. 

Σύμφωνα με την ΚΤΚ,  η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιηθεί εις τρόπο ώστε οι δικαιούχοι λογαριασμών μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ να προστατεύονται πλήρως, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τον διορισμό προσωρινού Ειδικού Διαχειριστή στις δύο τράπεζες, διευκρινίζει ότι  σκοπό έχει τη διευκόλυνση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, η αποστολή του Ειδικού Διαχειριστή συνίσταται πρωτίστως στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης της. «Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι συνώνυμη της διαδικασίας εκκαθάρισης», σημειώνεται.

Τέλος, η ΚΤΚ αναφέρει ότι η διαδικασία εξυγίανσης αφορά μόνο τις δύο τράπεζες. Το υπόλοιπο κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία εξυγίανσης ούτε και από τις αποφάσεις του Eurogroup.