Δεκτές πλέον όλες οι κυβερνητικές επιταγές-Ποιοι οι όροι


Διαβάστε επίσης: Τις νέες ειρωνικές δηλώσεις Σόϊμπλε.

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι όλες οι Κυβερνητικές επιταγές γίνονται αποδεκτές για κατάθεση σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίσης ανακοινώνεται ότι, κατόπιν διευθέτησης με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από σήμερα, οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/ Ανεξάρτητα Γραφεία, δύνανται να αποδέχονται  επιταγές όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπό τους πιο κάτω όρους:

(α) Επιταγές μέχρι €5.000 γίνονται αποδεκτές χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.

(β) Επιταγές από €5.001 μέχρι €200.000, γίνονται αποδεκτές, αλλά υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής, που έχει συσταθεί στην Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμο του 2013. Δηλαδή αν η Επιτροπή εντός 24 ωρών, απορρίψει την εν λόγω πληρωμή, η επιταγή θα επιστρέφεται ως ανεξαργύρωτη.

(γ) Επιταγές πέραν των €200.000, γίνονται αποδεκτές μόνο με την εκ των προτέρων έγκριση της προαναφερόμενης Επιτροπής. Ως εκ τούτου τέτοιες επιταγές θα γίνονται αποδεκτές, νοουμένου ότι συνοδεύονται από τη γραπτή έγκριση της πιο πάνω Επιτροπής.

Νοείται ότι, αν οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία/ Ανεξάρτητο Γραφείο, είχε οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις για την αποδοχή επιταγών, αυτές οι διευθετήσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Μαρτίου 2013