Μη αποδεχτές οι παραιτήσεις Προέδρου και μελών Τράπεζας Κύπρου

 

Ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει πως σήμερα υπέβαλαν τις παραιτήσεις του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Ανδρέας Αρτέμης και τα μέλη του Βασίλης Γ. Ρολόγης, Κώστας Ζ. Σεβέρης, Άννα Διογένους και Τάκης Αράπογλου.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν απεδέχθη τις παραιτήσεις. Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας οι παραιτήσεις θα ισχύουν μόνο εφ’ όσον δεν αποσυρθούν εντός μίας εβδομάδας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.