Ανοιγουν οι τράπεζες: Όριο στις αναλήψεις


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Το διάταγμα προνοεί τα πιο κάτω:

1) Το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών δεν θα υπερβαίνει τα 300e ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Αν δεν αποσυρθεί το πιο πάνω ποσό τη μία ημέρα μπορείς να προχωρήσεις σε ανάληψη αργότερα.

2) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.

3) Η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό χωρίς μετρητά θα επιτρέπεται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

– Πληρωμή για επαγγελματική δραστηριότητα που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι 5.000 ευρώ χωρίς περιορισμό.

– Πληρωμή για επαγγελματική δραστηριότητα που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα από 5.001 ευρώ και άνω μέχρι 200.000 ευρώ υπόκειται σε έγκριση της Επιτροπής καθώς επίσης και για ποσά άνω των 200.000 ευρώ.

– Πληρωμή μισθών υπαλλήλων αφού παρουσιαστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

– Έξοδα διαβίωσης και δίδακτρα για φοιτητές στο εξωτερικό. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστούν στην Επιτροπή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

– Πληρωμές και μεταφορές χρημάτων μέσω πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτα μέχρι 5.000 ευρώ το μήνα ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.

– Άλλες πληρωμές που θα εγκρίνει εκ των προτέρων η Επιτροπή.

4) Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία εκτός εάν τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανείου εντός του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος.

5) Για κατάθεση προθεσμίας που λήγει ή 5.000 ευρώ ή 10% του συνολικού κεφαλαίου μεταφέρεται κατά την επιλογή του καταθέτη σε λογαριασμό του και το υπόλοιπα γίνεται νέο γραμμάτιο με διάρκεια 1 μήνα.

6) Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι.

7) Αν κάποια χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του διατάγματος τότε υπόκειται στα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα.

8) Απαγορεύεται στις τράπεζες να εκτελούν πληρωμές χωρίς μετρητά ή μεταφορές χρημάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

9) Τα μέτρα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως του νομίσματος.