Αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι σήμερα 1η Απριλίου και ώρα 10:00 οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 56 και 207 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η μέση εικοσιτετράωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3  που έχει καθοριστεί με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η τελευταία εικοσιτετράωρη μέση τιμή για την Κυριακή, 31 Μαρτίου κυμάνθηκε μεταξύ 52 και 71 μg/m3 ανάλογα με την περιοχή. Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία, το Τμήμα συστήνει στο κοινό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που παρατηρείται.

Επίσημα συστήνει όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.  Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμμική (on-line) ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των μετρήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:  www.airquality.dli.mlsi.gov.cy

Πηγή ΚΥΠΕ