Αιμιλιανίδου: Όχι εκπτώσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

 


Διαβάστε επίσης “ΑΗΚ: Παρατείνει τις διευκολύνσεις για εξόφληση λογαριασμών“.

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


Σε ομιλία στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Δευτέρας που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την οποία ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο. Γεώργιος Παπαγεωργίου, η Υπουργός παρατήρησε ότι στους οικονομικά χαλεπούς καιρούς που διανύουμε οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, και τις συνέπειες από τη μείωση των πόρων που διατίθενται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Πρόσθετε ότι επιπλέον λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, οι εργαζόμενοι διακατέχονται από ανασφάλεια και προβληματίζονται έντονα με φυσικό επακόλουθο οι προτεραιότητες τους να εστιάζονται στη σταθερότητα της εργοδότησής τους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι ασφαλείς εργασιακές συνθήκες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και, κατ’ επέκταση, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

Κατά την κ. Αιμιλιανίδου η υπό ετοιμασία νέα Εθνική Στρατηγική, που θα καλύψει την περίοδο 2013 – 2020, η προώθηση της πρόληψης και η ανάπτυξη νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας θα έχουν κεντρικό ρόλο αφού αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Αφού ανέφερε ότι η προώθηση της πρόληψης, αποτελούσε έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012, οι στόχοι της οποίας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, είπε ότι κατά την περίοδο 2007 – 2012 ο δείκτης συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων ανά 100,000 εργαζόμενους, μειώθηκε κατά 27,23% ξεπερνώντας τον αρχικό φιλόδοξο στόχο του 25%.

Περαιτέρω ανέφερε ότι προσπάθεια σαν και αυτή για την προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν ιδιαίτερη σημασία και πρόσθεσε ότι η επιστημονική γνώση της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι πολύτιμη τόσο για εντοπισμό αναδυόμενων κινδύνων, αλλά και για ανάπτυξη  μεθόδων και τεχνικών που να είναι θεωρητικά ορθές.

Η Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την  υλοποιούμενη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υπογράφηκε στις 2 Απριλίου 2012 και  προβλέπει τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και υγείας με την κοινή υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών.

 

Πηγή:  ΚΥΠΕ