Ανάσα στις Κυβερνητικές Υπηρεσίες – Aποδέχονται επιταγές

 


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter.


 

Διαβάστε την ανακοίνωση

1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι από σήμερα 2/4/2013, οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/ Ανεξάρτητα Γραφεία, δύνανται να καταθέτουν επιταγές όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

 

2. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι από σήμερα 2/4/2013, οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/ Ανεξάρτητα Γραφεία, δύνανται να αποδέχονται επιταγές οποιουδήποτε ποσού, όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως γινόταν και πριν από τις 16/3/2013.

Νοείται ότι, αν οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία/ Ανεξάρτητο Γραφείο, είχε οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις για την αποδοχή επιταγών, αυτές οι διευθετήσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.