Από 12% ως 25% το ψαλίδι στους μισθούς του δημοσίου – Αναλυτικά παραδείγματα

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Για το 2013 έχουμε:

Ήδη από τον Δεκέμβριο η Βουλή έχει ψηφίζει μειώσεις και έκτακτες εισφορές:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 

0 – 1000 : 0%

1000 – 1500: 6,5%

1500 – 2000: 8,5%

2001 – 3000: 9,5%

3001 – 4000: 11,5%

4001 & άνω: 12,5%

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

0– 1500: 0%

1501 – 2500: 2,5%

2501 – 3500: 3%

3501 & άνω: 3,5% 

Με το τελικό μνημόνιο έχουμε ακόμη:

Πρόσθετες περικοπές μισθών εντός του 2013

€0 – €2,000:  0,8%

€2,001 – €3,000: 1%

€3,001 – €4,000: 1,5%

€4,000 και άνω: 2%

Εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ

Υπάλληλος με μισθό 1600€ :

Μείωση Μισθού: 41€

Έκτακτη Εισφορά: 2,5€ 

Πρόσθετη περικοπή: 12€

Ιατροφαρμακευτική: 24 €

Ταμείο Άμυνας: 48 €

ΤΚΑ: 108,8 €

Σύνολο Μειώσεων: 236,3 € Τελικό: 1363,7 €

 

Υπάλληλος με μισθό 2500€ :

Μείωση Μισθού: 122,5€

Έκτακτη Εισφορά: 25 €

Πρόσθετη περικοπή: 21€

Ιατροφαρμακευτική: 37,5€

Ταμείο Άμυνας: 75 €

ΤΚΑ: 170 €

Σύνολο Μειώσεων: 451€ Τελικό: 2049€

 

Για το 2014 έρχεται νέα μείωση 3% σε όλες τις κλίμακες:

Έτσι στο Παράδειγμα 1 ο Υπάλληλος με 1600 € θα υποστεί ακόμη μία μείωση 3% οπότε ο τελικός μισθός του θα είναι στα 1323,6 €.

Στο Παράδειγμα 2 ο Υπάλληλος με 2500€ θα υποστεί ακόμη μία μείωση 3% οπότε ο τελικός μισθός του θα είναι στα 1987,51€.