Από 3,1% ως 3,5% τα καταθετικά επιτόκια – Έρχονται μειώσεις και στα δανειστικά


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στη συνάντηση μεταξύ του Διοικητή και εκπροσώπων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων «έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο εγκυκλίου επιστολής που είχε αποστείλει χθες η ΚΤΚ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, σχετικά με πρόταση για τη σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων».

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η οποία διεξήχθη σε κλίμα συναντίληψης, ο Διοικητής και οι εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμφώνησαν στην εφαρμογή της πρόταση της ΚΤΚ για σταδιακή μείωση των καταθετικών επιτοκίων από την 1η Μαΐου 2013».

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της πρότασης θα οδηγήσει, στη συνέχεια, σε σταδιακή μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση, σε γενικές γραμμές, προβλέπει ότι αν το προσφερόμενο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτόκιο για κατάθεση υπερβαίνει το euribor συν 300 μονάδες βάσης, τότε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διατηρεί επιπρόσθετα ειδικά ίδια κεφάλαια.

EUROBOR: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ

Ενός μήνα: 0,118%

Τριών μηνών: 0,207%

Έξι μηνών: 0,320%

Δώδεκα μηνών: 0,520%

Στα παραπάνω ποσοστά αν προσθέσουμε τις 300 μονάδες βάσεις τότε τα καταθετικά επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής: 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ: 3,118%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ: 3,207%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ: 3,320%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ: 3,520%

To Euribor μεταβάλλεται καθημερινά 

Τι θα γίνει με τα δανειστικά

Αν πάρουμε ως παράδειγμα το Πορτογαλικό μοντέλο τότε θα έχουμε μείωση κατά το ήμισυ και των δανειστικών επιτοκίων. 

 Π.χ 2% μείωση των καταθετικών επιτοκίων, θα επιφέρει μείωση της τάξης του 1% στα δανειστικά.