Στις 22 και 23 Απριλίου οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

 


 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Νέες εγγραφές/μετεγγραφές για λόγους μετοίκησης θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Απριλίου 2013 από τη Διεύθυνση του σχολείου, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων και νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο συγκεκριμένο σχολείο.

Αιτήσεις για νέες εγγραφές/ μετεγγραφές για άλλους λόγους ή εγγραφές/μετεγγραφές που δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο σχολείο, θα πρέπει να υποβληθούν από τους γονείς,στις 22 και 23 Απριλίου 2013 στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, πάνω σε ειδικό έντυπο το οποίο οι επηρεαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα).

Στην Α΄ τάξη, γίνονται δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2013, όσα δηλαδή γεννήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007

Στην προδημοτική τάξη, γίνονται δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2013, όσα δηλαδή γεννήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 09.09.2013, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά κάτω των 4 8/12 χρόνων που φοιτούν και τη σχολική χρονιά 2012-2013 σε νηπιαγωγείο, καθώς και τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 χρόνων, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους τη Δευτέρα 09.09.2013. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρόνων που δε φοιτούν σε νηπιαγωγείο τη σχολική χρονιά 2012-2013 θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 13.09.2013, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Πηγή ΚΥΠΕ