Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα – Νέο διάταγμα από ΥΠΟΙΚ

 

Οι αλλαγές

  1. Πληρωμές μέσω επιταγών μέχρι το ποσό των €9.000 μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
  2. Σε σχέση με τις εσωτερικές εμπορικές συναλλαγές, το νέο διάταγμα  προνοεί πληρωμές προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι €25.000 ημερησίως  ανά λογαριασμό χωρίς περιορισμούς. Στο προηγούμενο διάταγμα προνοούσε πληρωμές μέχρι €5.000.
  3. Πληρωμή από 25.000 – 200.000 θα υπόκειται στην έγκριση ειδικής Επιτροπής, όπως ίσχυε προηγουμένως, ενώ για πληρωμές πέραν των €200.000 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.
  4. Με το νέο διάταγμα μπορεί να γίνονται και πληρωμές εκτός της Δημοκρατίας με τα προηγούμενα όρια, δηλαδή μέχρι €5.000 ανά λογαριασμό χωρίς περιορισμό. Από €5.000 – €200.000 με την έγκριση της Επιτροπής και για πληρωμές πέραν των €200.000 με προέγκριση της Επιτροπής.

Σε σχέση με τον τερματισμό κατάθεσης προθεσμίας

Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για-

(i)    αποπληρωμή δανείου εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο δάνειο παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013• 

(ii) τη δημιουργία μιας ή περισσοτέρων καταθέσεων προθεσμίας συνολικού ποσού ίσου με την αρχική κατάθεση και για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση με την αρχική περίοδο προθεσμίας της τερματισθείσας κατάθεσης:

Νοείται ότι επιτρέπεται η προσθήκη δικαιούχων στη νέα κατάθεση προθεσμίας. 

(ε) Κατά την πρώτη ημερομηνία λήξης κατάθεσης προθεσμίας, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ €5.000 ή 10% του συνόλου του κεφαλαίου της εν λόγω κατάθεσης προθεσμίας, μεταφέρεται, κατά την επιλογή του καταθέτη, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο ή σε νέα κατάθεση προθεσμίας του καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.  Για το υπόλοιπο ποσό, η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προθεσμίας επεκτείνεται κατά ένα μήνα: