“Εμπλοκή” 48 ωρών στην καταβολή μισθών στο δημόσιο

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους επηρεαζόμενους, ότι η διεκπεραίωση των πληρωμών της Κυβέρνησης  και του Ταμείου  Κοινωνικών   Ασφαλίσεων, δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως προγραμματίζετο για τις 2/4/2013, λόγω τεχνικών δυσκολιών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  

Η Κεντρική Τράπεζα χειρίζεται το θέμα με τις τράπεζες και τους ανταποκριτές της στο εξωτερικό και οι πληρωμές αναμένεται να γίνουν το συντομότερο δυνατό και εν πάση περίπτωση πριν τις 5/4/2013.